Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V poslednú augustovú sobotu sme pozvali deti a mladých farnosti Revúca rozlúčiť sa s letom a poďakovať zaň Bohu.

Deň sa niesol v duchu návštevy pápeža Františka na Slovensku. Deti dostali kartičku s názvom Buď bodyguardom Svätého Otca. Ako sa ním stať? Bodyguard alebo ochrankár potrebuje byť šikovný, obratný. Keďže chráni Svätého Otca, tak by mal niečo vedieť i o Ježišovi. A pápež cestuje po svete a navštevuje ľudí, tak deti získavali "pečiatky" do pasu. Mladí animátori tak deťom po preverení ich vedomostí a športových zručností nalepili do "pasu" vlajku rozdielnych štátov. Aj keď deti neprišlo veľa, mladých to neodradilo a a svojou spontánnosťou vytvorili pekné spoločenstvo. Prosme Boha, aby roznecoval vieru v srdciach Revúčanov.

sr. Katka