Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

UPS -  UROB PRIESTOR SVETLU - S týmto mottom sme začali štvrtý ročník rodinného tábora v srdci Fatranských vrchov, v Terchovej. Bolo nás opäť o niečo viac ako minulý rok a roky predtým. Tentokrát v počte 85. Rodiniek pribúda z roka na rok a aj počas roka, a tak sa naše spoločenstvo rozrastá a rozširuje, čomu sa tešíme.

Začínali sme s túžbou DÁVAŤ DRUHÉMU DOBRO, deliť sa s kresťanskou radosťou, lebo RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE a POMÔCŤ, POTEŠIŤ a POVZBUDIŤ bola a je pre nás každodenná výzva. Počas rokov sme sa inšpirovali mnohými svätými, ktorí prešli cestu za Pánom a zakúšali podobné výzvy a pozvania v živote. Toto leto sme nechali priestor iba jednému - sv. Jozefovi. Tomu, ktorý počas celého života robil priestor SVETLU, ktorý žil vo SVETLE a ktorý toto SVETLO chránil, pestoval a dovolil aj iným, aby sa od NEHO zapaľovali.
Ďakujem P. Bohu za krásny týždeň, za jeho ochranu, za mnoho vzájomných, hlbokých a priateľských stretnutí, za vzájomné povzbudenia, za spoločnú radosť, za kreativitu ocinov a maminiek, za našu mládež, ktorá sa aktívne zapájala do programu, za čas modlitieb, chvál a za dennú Eucharistiu, ktorú nám sprostredkovával môj spolubrat p. Tomáš Baleja, SVD.
Všetko dobre dopadlo a v zdraví sme sa rozišli aby sme niesli svetlo všade tam, kde sme.
Židia Veľkonočnú Sederovu večeru - Pesach, zvyknú ukončiť slovami: „ Budúci rok v Jeruzaleme!“
Tak aj my: „ Budúci rok v ......???? Možno Lazy pod Makytou?“
KDEKOĽVEK SPOLU!
Sr. Laura a rodinky zo Zlatých Moraviec a okolia