Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Pane, vezmi si môj nový život skôr, než sa čakaním pominie.
Som ochotná urobiť čokoľvek chceš.
Voláš ma, aby som slúžila. Vezmi ma tam, kde ma potrebuješ.
Vezmi ma tam, kde chýba nádej a radosť, iba pre to, že o tebe nevedeli.
Dávam ti svoje úprimné srdce.

Chcem volať bez strachu aká krásna je tvoja láska!
Pane, mám dušu misionára, veď ma po svojich cestách
a daruj mi smäd po Tebe.

Slová jednej z piesní, ktorými sme oslavovali Boha počas misijnej rozlúčky so sr. Veronikou Bernadette Grižákovou, SSpS, ktorá 24.augusta 2021 odletela na svoju misijnú skúsenosť do Argentíny. Misijnú rozlúčku slávila 21.augusta v kaplnke kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre s komunitou a niekoľkými priateľmi počas Eucharistie, po ktorej nasledovalo spoločné posedenie pri večeri. Sprevádzajme svojimi modlitbami sr. Veroniku Bernadette i jej novú misiu v Argentíne.

sr. Jana, SSpS