Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Možno treba začať vysvetlením dvoch nie úplne jednoznačných slov v nadpise: juniorky sú sestry, ktoré ešte nezložili doživotné sľuby. A Oies je rodisko sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova v Číne.

V tejto malej dedine v kraji Alta Badia v Dolomitoch v severnom Taliansku sme mali v posledný júlový týždeň stretnutie junioriek z európskych provincií. Prišla tiež jedna indonézska juniorka, ktorá je aktuálne na misijnej skúsenosti v Anglicku. Sprevádzali nás naše juniormajsterky a prednášky na tému psychosexuálny rozvoj viedla sestra Christine Klimann.
Naše stretnutie by sme vám chceli priblížiť prostredníctvom našich osobných skúseností...a v Zákone je napísané, že svedectvo dvoch alebo troch ľudí je pravdivé (porov. Dt 19,15) :
„Pre mňa bolo toto interjuniorátske stretnutie v Oies veľkým obohatením a povzbudením. Najviac ma zaujala spontánnosť a radosť, ktorá vládla v našom spoločenstve mladých sestier, či už počas spoločných rozhovorov, cestovania alebo rekreácie. Bolo to pre mňa príjemným prekvapením (keďže som sa tohto stretnutia zúčastnila prvýkrát) a odreagovaním plným smiechu, ktoré som už dlhšie potrebovala. A tiež prepojením tohto krásneho pútnického miesta s našou spiritualitou a prvým misionárom v Číne, sv. Jozefom Freinademetzom, ktorého sme prosili, aby sa za nás prihováral v nebi. Popri tom som si občas ani neuvedomovala, že mi je dosť zima, keďže aj napriek letu tam prevládalo chladné počasie. Som veľmi vďačná za túto skúsenosť.“
Sr. Luisa Maria

„Na stretnutí v Oies som si najviac užívala interkulturalitu. Keď sme sedeli pri stole sestry a bratia z Brazílie, Indonézie, Nemecka, Rakúska, Poľska, Slovenska a Česka, spievali sme, radovali sa a napriek rôznym odlišnostiam sme vytvárali jedno spoločenstvo. Ďalším veľkým darom bolo nádherné prostredie - hory, ktoré nás obklopovali a ukazovali Božiu majestátnosť. Ducha nášho veľkého misionára - sv. Jozefa Freinademetza bolo cítiť na každom kroku. A tak som ho prosila o potrebné milosti v mojom rehoľno-misionárskom povolaní. Pán Boh zaplať za možnosť navštíviť tak nádherné miesto!“
Sr. Veronika Bernadette

„Počas týchto dní mi plesala duša. Tešila som sa, že môžem putovať na toto miesto – byť na sv. omši v rodnom dome sv. Jozefa Freinademetza, modliť sa v izbe, v ktorej sa narodil, vystúpiť ku krížu, ku ktorému v piatky do strmého kopca putoval jeho otec – či len tak sedieť na lúke na úpätí hôr, pozerať do údolia a prežívať so sv. Jozefom jeho odchod na misiu do Číny – s vedomím, že sa už nikdy nevráti späť a nikdy neuvidí túto krásu a svojich drahých, ktorých tak miloval. Ako sám v jednom liste napísal: neodišiel by za svet, ani za tisíc svetov – keby to nebolo z lásky k Pánovi. Veľmi som sa tiež tešila, že som mohla opäť vidieť moje spolusestry z iných provincií. Silným zážitkom bolo, že aj keď sme každá na inom mieste, v inej službe, cítili sme, že máme jedného ducha SSpS – že sme na spoločnej ceste ako sestry Služobnice Ducha Svätého a zároveň jedna arnoldovská rodina s našimi bratmi verbistami, ktorí toto miesto spravujú a ktorým veľmi záležalo na tom, aby sme sa dobre cítili. Som naozaj veľmi vďačná za toto stretnutie.“
Sr. Miroslava Mária