Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Ďakujeme, že ste spolu s nami čítali deväť úvah na rozdielne témy. Veríme, že ste v nich našli obohatenie a inšpiráciu pre svoj duchovný rast a pre schopnosť milovať Pána, seba a ľudí v šedej každodennosti. 

Prinášame vám tentoraz odpoveď na otázku "Prečo sa oplatí vytrvať?", ktorú sme položili viacerým respondentom.

           9. téma Prečo sa oplatí vytrvať? 

Na výnimočnú udalosť jubilea našej provincie (22. júl 2021 - 90 rokov)  sa pripravujeme už od novembra 2020 mesačnými úvahami. O históriu našej provincie sa budeme deliť v príbehoch našich sestier v knihe Spomienkami naprieč.             

S vďačnosťou za tie, ktoré v hluku sveta a uprostred množstva jeho ponúk boli schopné zachytiť Ježišovo pozvanie, a s vďačnosťou za všetko, čo Duch Svätý dokázal počas 90 rokov urobiť prostredníctvom svojich služobníc, pokračujeme v zasievaní semena Božieho slova v dôvere, že Boh sa postará, aby vzklíčilo, rástlo a prinášalo úrodu. Veď On je Pánom žatvy.