Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Tento rok sa uskutočnil už 10. ročník mestského akademického festivalu o vzťahu súčasnej spoločnosti a kresťanskej kultúry Bratislavské Hanusove dni – BHD (18. - 26. jún), ktorý organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Program prebiehal počas deviatich večerov vo veľmi podnetnom prostredí záhrady Pálffyho paláca na Zámockej v Bratislave. Prednášky a debaty spájala otázka „Kam kráčame?“ – ako jednotlivci, spoločnosti, Cirkev.

Na festivale je dobré to, že vytvára priestor pre hľadanie Pravdy. Je miestom diskusií, stretnutí a podnetných dialógov, ktoré môžu človeka inšpirovať a posunúť z miesta, na ktorom stojí. Dôležitá je otvorenosť vstúpiť do diskusie a dať druhému priestor formulovať svoje postoje – a pri ich reflexii vykročiť poza ustálené konštrukty a predsudky, čo je veľkou výzvou pre kresťana a človeka dneška. Sama som sa prichytila, ako som po vypočutí niektorých názorov zaujala bleskový postoj – bez toho, aby tá myšlienka dostala šancu vôbec doznieť.
A o čom sa rozprávalo? O konzervativizme, transhumanizme, cancel culture na univerzitách, ale aj hoaxoch či mužskej spiritualite a programe Exodus. Témou bola aj sloboda v neslobode, smerovanie cirkvi, verejný muž-súkromná žena a spolu v dobrom aj zlom. Stretol sa ľud vs. premiér a súčasťou festivalu boli aj Silanove básne v koncertnom podaní. V sobotu večer v strede mesta prebiehala adorácia – všetci okoloidúci (a namáhaní) boli pozývaní prísť k Tomu, ktorý posilňuje.
Podujatia boli dostupné aj online. S nádejou, že otvárali srdcia pre Pravdu.
Ako už teraz menej aktívna členka Spoločenstva Ladislava Hanusa sa snažím pravidelne zúčastňovať aspoň tohto festivalu a prispieť trochou dobrovoľníckej práce. Tentoraz som bola v BHD shope a predávala som vstupenky (kto by to povedal, že na predaj lístkov je treba toľko techniky – ktorá, samozrejme, nesklamala – a sem-tam zlyhala😊).
Bol to pre mňa čas inšpirácie, zamyslenia, vynikajúcej atmosféry a predovšetkým veľmi pekných stretnutí – priamo na festivale, ale aj napríklad v dúhovom bare oproti – pri rozmieňaní peňazí, keď sa nám minuli mince v pokladni.
Ak budete na budúci rok počuť o Bratislavských Hanusových dňoch alebo Košických Hanusových dňoch, stojí za to zastaviť sa.

sestra Miroslava Mária, SSpS