Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého je pre nás Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého titulárnym sviatkom. Každoročne sa naň v našich komunitách pripravujeme Turíčnou novénou. Predvečer slávnosti sme v spolupráci s bratmi SVD a farníkmi z Nitrianskej Kalvárie pripravili Turíčnu vigíliu. Pred Eucharistickým Kristom sme v adorácii vzdávali vďaky za dary Ducha Svätého, vyprosovali sme ich plnosť pre celý svet a zamýšľali sme sa, ako Duch Svätý pôsobí v Cirkvi a konkrétne v našich životoch.

V dynamike sme na papierový plameň napísali každý svoj dar, ktorý mu Boh zveril a ktorý ochotne ponúkame do služby. Symbolicky sme „zapálili“ a zväčšili ohnivé jazyky v pripravenej dekorácii pred oltárom.
Zopár myšlienok z Turíčnej vigílie:
Kto je to Duch Svätý?
 „Duch“ = hebrejské slovo „Rúach“ znamená dych, vzduch, vietor
 „Svätý“ = predstavuje Božie vlastnosti spoločné všetkým trom Božským osobám
 DUCH SVÄTÝ => je vlastné meno Toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme
s Otcom a Synom

Svätí a blahoslavené našich spoločností o Duchu Svätom povedali okrem iného aj toto:

Sv. Arnold Janssen: Duch Svätý hľadá veľkodušné srdcia, aby v nich vytvoril kráľovstvo svojej božskej lásky.

sv. J. Freinademetz: Často odporúčal: „Ak chceme v misiách niečo dosiahnuť a nič nepokaziť, tak volajme aj tisíckrát k Duchu Svätému o dar milosti.“ Sám sa často modlieval o dary Ducha Svätého a aj spolubratov prosil o radu. Jeho príklad nás má poučiť, že aj pre nás je múdrosť kresťanská čnosť, o ktorú máme prosiť Ducha Svätého.

Bl. Mária Helena Stollenwerk, spoluzakladateľka Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, často volá Ducha Svätého „Otec lásky a náš dobrý Otec.“ Pre ňu bol tento Duch Bohom prebývajúcim v nej. Bohom, ktorý bol blízko nej, ktorý ju prenikal a premieňal. V tejto jednote s Láskou a Životom, Helena bola misionárkou darujúcou život cez všetko, čo robila.

Bl. Mária Jozefa Stennmans často opakovala: „Každý dych služobnice Ducha Svätého má byť volaním, Príď, Duchu Svätý!“

V Turíčnu nedeľu sme sa spolu so sestrami z komunity Ivanka pri Nitre zúčastnili svätej omše v chráme sv. Michala archanjela v Bánove pri príležitosti 5. výročia odchodu do večnosti našej sr. Veroniky Theresie, SSpS, ktorá zomrela na následky postrelenia v Južnom Sudáne. Svätú omšu celebroval vdp. Mons. prof. ThDr., PhD. Jozef Jarab a koncelebroval vdp. ThLic. PaedDr. Peter Čieško, administrátor farnosti Bánov. V závere svätej omše MUDr. Pavla Racková, rodná sestra sr. Veroniky Theresie odhalila obraz s portrétom Veroniky Theresie, ktorý pri tejto príležitosti namaľoval kňaz Peter Čiernik. Obraz je umiestnený v blízkosti kazateľnice odkiaľ bude sr. Veronika Theresia “kázať” príkladom svojho života.
Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého z Nitrianskej komunity