Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Povolanie je nezaslúženým Božím darom i Jeho pozvaním k hlbokému priateľstvu a spolupráci. Prijatie a vďačnosť sú odpoveďou človeka na tento dar.

Sr. Lenka Františka Vaverová nanovo prijala s ochotou toto pozvanie a 15.mája 2021 počas jednoduchej Eucharistickej slávnosti v kaplnke Misijných sestier v Přerove obnovila na rok svoje rehoľné sľuby. Vyjadrila tak opätovne svoju túžbu dať svoj život a talenty plne k dispozícii Bohu.

O. Radek Sedlák, farár z neďalekej farnosti Troubky, ktorý slúžil svätú omšu, priviezol so sebou i malú školáčku Markétku, ktorá sa mu raz zdôverila, že i ona by raz chcela byť „sestričkou.“

Táto jednoduchá slávnosť bola dôvodom k radosti a vďačnosti i ostatným členkám přerovskej komunity a vniesla do celého dňa Kristovo svetlo i pokoj.