Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sestra Terezka Lengyelová, SSpS oslávila 13.mája  svoje 90. narodeniny. Dožila sa teda  toľkých rokov, koľko je naša kongregácia prítomná na Slovensku. 

Sestra Terezka pokračuje vo svojej misii modlitbou a obetou, v pokore prijímajúc pomoc druhých. Zaujíma sa o život sestier. Vie, kde ktorá sestra pôsobí a čomu sa venuje. Je vďačná a nesťažuje sa. A stále vie osviežiť dušu druhého svojím zmyslom pre humor. „Pripomína mi to, že ako dieťa, keď ho prebalia a dajú mu bábiku, aj ja som ako decko,“ hovorí. „Prebalia ma a ruženec mi dajú ako bábiku,“ a usmeje sa.

Sestra Terezka je vďačná Bohu, že život prežila v posväcujúcej milosti. Na otázku, čo je v živote dôležité, sestra Terezka odpovedá: „Žiť podľa Desatora a chrániť sa hriechu.“  

                          7. zamyslenie - POKORA