Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Keď som raz meditoval, prišla mi na myseľ modlitba: „Pane, daj mi slobodu Tvojich zviazaných rúk“. A vlastne som pocítil, že v tejto vete je skryté všetko, čo by som vám chcel povedať: „Pane, daj mi slobodu Tvojich zviazaných rúk“.

Odbočme najprv zdanlivo od našej vlastnej situácie. Poďme do rôznorodých situácií našej doby, ďaleko odtiaľto a napriek tomu tak veľmi blízko. Myslím, že môžeme povedať, že žijeme v dobe zviazaných rúk......napriek tomu, že táto prednáška bola písaná v roku 1983, je tak veľmi aktuálna aj dnes!

Zamyslenie o slobode