Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Bolo to pred pár rokmi, keď som už rozpoznala svoje životné povolanie, ale nemala som odvahu vykročiť na cestu zasväteného života. Denne som chodievala na svätú omšu, sýtila sa Eucharistiou a pozorne počúvala kázne nášho pána farára, ktorý vedel o mojom rozhodnutí stať sa Misijnou sestrou služobnicou Ducha Svätého. V týždni pred nedeľou Dobrého Pastiera som prišla za ním a povedala som mu: „Pán farár, prečo ste sa v tieto dni rozhodli kázať iba pre mňa? Každé slovo Vašej homílie sa hlboko dotýka mojej duše!

Akoby by ste ma nútili konečne vykročiť a odísť do kláštora.“ On sa na mňa pozrel a s údivom mi odvetil: „Janka, keď si pripravujem kázeň,  tak sa snažím osloviť všetkých ľudí z farnosti i filiálky. Ale je to veľmi zaujímavé, že to takto vnímaš a prežívaš.“ Až o niekoľko rokov som sa dozvedela, že v Cirkvi pred Nedeľou Dobrého Pastiera sa veriaci intenzívne modlievajú za nové kňazské a duchovné povolania. A tieto modlitby mali dosah aj mňa, vyprosili mi odvahu vykročiť na cestu za Pánom. A ja dodnes cítim vďačnosť za všetkých, ktorí sa v tom čase za mňa modlili. Nech dobrý Pán, ktorý ich určite pozná po mene, odmení svojimi darmi.

Milí mladí priatelia, chceme Vám vyjadriť našu blízkosť a ubezpečiť Vás o našich modlitbách za Vás - zvlášť v tento čas, kedy v Cirkvi prežívame Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Nech Vás Duch Svätý sprevádza svojím svetlom a napĺňa svojimi darmi:

  • Darom múdrosti – ktorý nás učí vážiť si a vziať do úvahy rôzne možností a vybrať si tú, ktorá je pre nás najlepšia.
  • Darom rozumu – ktorý nám pomáha poznať a pochopiť hlbší význam jednotlivých udalostí, rozhodnutí a zmyslu života.
  • Darom rady – ktorý nám umožňuje byť v živote nezávislými a dáva nám možnosť radiť druhým.
  • Darom sily – ktorý nám dáva odvahu bez strachu čeliť výzvam života, s vytrvalosťou prekonávať prekážky a úspešne riešiť rôzne problémy. Dar sily nám pomáha rozhodnúť sa a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
  • Darom poznania – ktorý nám pomáha, aby sme získali poznanie v oblasti viery, vedy, techniky, politiky, potrieb každodenného života a tak si rozšírili a prehĺbili pohľad na život.
  • Darom zbožnosti – ktorý nás pozýva, aby sme sa viac a viac podobali Bohu, aby sme sa stali svätými, aby sme žili podľa Božej vôle.
  • Darom bázne voči Bohu – ktorý nás nabáda, aby sme rešpektovali Boha, seba a ostatných ľudí. Pomáha nám pochopiť skutočnosť, že naše schopnosti sú darmi Ducha Svätého.

 

Nech Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, Vám pomôže odpovedať  áno Pánovi, ktorý Vás volá spolupracovať na Božom pláne.

Sr. Jana, SSpS