Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel, preto sme pripravili sériu obrázkov s myšlienkami Svätého Otca Františka. Ide o myšlienky z jeho posolstva k 58. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa bude v Cirkvi sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu (25. apríla 2021).

„Rozhodli sme sa ponúknuť verejnosti sériu obrázkov s myšlienkami z posolstva pápeža Františka, ktoré môžu mladých povzbudiť k rozhodnutiu sa pre duchovné povolanie. Ktokoľvek bude mať záujem, môže tieto obrázky zdieľať na sociálnych sieťach, či farských stránkach.“ 

Posolstvo Svätého Otca Františka k svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania je tento rok prepojené s prebiehajúci rokom svätého Jozefa a nesie názov: Svätý Jozef – sen o povolaní. Svätý Jozef ponúka pre povolanie každého z nás podľa pápeža Františka tri kľúčové slová. Prvé z nich je SEN, druhé slovo označuje cestu sv. Jozefa a cestu povolania – SLUŽBA. Tretí aspekt života sv. Jozefa a kresťanského povolania, ktorý sa uplatňuje v každodennom živote je VERNOSŤ, píše pápež František.

Ponúkame vám spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Svätého Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal. Všetky myšlienky nájdete vo fotogalérii nižšie. 

Pán Boh zaplať za všetky modlitby a vašu službu.

Martin Majda, špirituál v Kňazskom seminári biskupa Ján Vojtašáka v Spišskej Kapitule

Ak by ste sa potrebovali zorientovať sa v povolaní: 

Kurz SAMUEL - na rozlišovanie životného povolania - https://www.kurzsamuel.sk/

Celoslovenská modlitbová sieť ľudí, ktorí hľadajú svoje povolanie - http://angelus.sk/co-je-angelus