Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Pekne vás všetkých pozdravujem v tomto novom roku 2021 s prianím dobrého zdravia a radosti z viery, ktorú máme v Pána Ježiša a v jeho pomoc.

Posielam Vám veľa požehnaní zo Seoulu z nášho provinciálneho domu, kde nás žije 10 sestier (z toho sme tri spoza hraníc: Ja, Japonka a sestra z Východného Timoru). Vianočnú svätú omšu na Štedrý večer sme mali v našom kláštore. Prišiel ju odslúžiť rehoľný kňaz, člen Spoločenstva Kórejských mučeníkov. Veľmi som myslela na všetkých veriacich, ktorí nemohli ísť do kostola na svätú omšu a ku svätému prijímaniu na Vianoce a Nový rok.

Pomedzi rôzne opatrenia, ktoré nám vláda dáva, aj tu v Kórei, veríme, že sa situácia vylepší.

Posielam zopár fotiek.

Prajem vám všetkým potrebné zdravie a radosť z viery i tvorivú dôveru, že Božia pomoc je stále nablízku a účinkuje.

Do lásky Svätej rodiny a zvlášť do špeciálnej ochrany svätého Jozefa odovzdávam seba i Vás.

sr. Filipa Krajňáková, SSpS

Katedrála hlavného mesta Seoul

Malá liturgia uloženia Ježiška do jasličiek otcom biskupom (zvyčajne sa robia veľké jasličky vonku pri kostole)

Katolícka rodina doma sleduje svätú omšu

Krst. Pred Vianocami bola možnost krstu, keďže len do 20 ľudí mohlo byť v kostole, veriaci na parkovisku z auta sledovali svätú omšu a potom po svätej omši mohli ísť na sväté prijímanie.

Svätá rodina

Na úsmevnú nôtu - Traja králi v epidémii