Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Ďakujem, Nebeský Ocko, za všetko, čo si mi dal v minulom roku. Ďakujem za slnečné i smutné dni, za zdravie a aj za chorobu, za smútok a radosť, za samotu, prácu i obavy, za láskavý úsmev a priateľov, za slzy i pomocnú ruku, za lásku a schopnosť pomáhať iným. Čo mi prinesie tento rok? Nevieme, ale už teraz Ťa prosíme o trpezlivosť, pokoru, lásku i pokoj pre celý svet.

Misijné sestry Vám prajú plnosť života, radosti, zdravia a ochoty načúvať a nechať sa viesť Láskou.