Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sviatok svätého Mikuláša je dňom, na ktorý sa tešia nielen deti, ale aj my, dospelí. Každý túži byť obdarovaný- niekto sladkosťou, iný úsmevom, či inou pozornosťou.

Aj keď my, pozemšťania, sa snažíme znižovať mobilitu kvôli pandémii, svätý Mikuláš, už nebešťan, zišiel z neba do Domova svätého Jozefa (DSJ). Túžil priniesť radosť, pozornosť a niečo sladké pod zub tunajším klientom i zamestnancom. Dodržiaval potrebnú vzdialenosť, ruky si chránil rukavicami a úsmev prekryl rúškom. Povzbudil prítomných nádejou a porozprával o svojom živote - ako bol od svojich blízkych odlúčený kvôli uväzneniu počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Klientky DSJ uznali, že Mikuláš bol na tom horšie ako oni. Aj keď sú teraz odlúčené od svojich príbuzných kvôli pandémii a zákazu návštev, oni majú mobily i tablety, prostredníctvom ktorých komunikujú so svojimi blízkymi. Spolu so svätým Mikulášom zaspievali Matke Božej a krátkou modlitbou poďakovali Svätému Trojjedinému Bohu za všetky dary a milosti.
Veľkú radosť priniesol svätý Mikuláš aj deťom žijúcim v lokalite Nitra, Orechov Dvor.
A prečo sa o tieto informácie delíme s Vami my, Misijné sestry? Lebo na príprave a priebehu týchto radostí zo sviatku svätého Mikuláša sme sa osobne podieľali. Veď posúďte sami a skúste identifikovať postavu Mikuláša v DSJ! Ktože je to?