Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Pre komunitu sestier v Revúcej nastali v sobotu predčasné Vianoce. V ich príbytku začal spolu s nimi bývať Eucharistický Kristus. Mons. Stanislav Stolárik, biskup Rožňavskej diecézy, posvätil 5. decembra 2020 kaplnku Svätej rodiny, ktorá sa nachádza v priestoroch novozaloženej komunity Misijných sestier.

Otec biskup sa vo svojom príhovore prihovoril prítomnému spoločenstvu kňazov a sestier. Vyzdvihol fakt, že sestry bývajú uprostred Božieho ľudu, a tak sú znamením Božieho kráľovstva, ktoré prichádza viditeľným spôsobom. A prítomnosť Eucharistického Krista v kaplnke bude premieňať toto prostredie.

Keďže sa posviacka kaplnky uskutočnila v prvú sobotu mesiaca, vo svojej homílii sa zameral aj na posolstvo Fatimy, najmä na stretnutie detí s Anjelom pokoja. „Možno aj vy ste tu taký anjel, ktorý prichádza do tohto prostredia, aby ste ľudí pripravovali na prijatie Eucharistie, naučili ich modliť sa a konať skutky pokánia za vlastné hriechy a za obrátenie hriešnikov. Na záver sestrám poprial: „Nech vás sprevádza Duch Svätý a mocný príhovor Panny Márie, aby sme všetci vytvárali jednu rodinu Svätej Cirkvi, farnosti, dekanátu a diecézy.“

Novozaložená komunita v Revúcej sa rozbiehala postupne. V januári 2020 prišli do neveľkého mestečka na Gemeri prvé sestry. Najprv bývali v prenajatom byte, neskôr vďaka úžasnej Božej Prozreteľnosti a modlitbám mnohých Revúčanov mohli kúpiť vlastný byt. V ňom teraz bývajú tri sestry. Ich prácou je apoštolát s deťmi a mladými, najmä katechéza v katolíckej materskej škôlke a na všetkých základných a stredných školách v meste. Sestry sa tiež venujú službe osamelým ľuďom načúvaním ich príbehov a prinášaním svätého prijímania do ich domovov.

sestra Katarína, SSpS