Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Katolícka materská škôlka v Revúcej sa zapojila do akcie Milión deti sa modlí ruženec. Každá trieda od „veľkáčov“ až po malých sa vo svojej triede pomodlili ruženec spolu s pani učiteľkami.

Po ruženci vyšli na dvor pri farskom kostole, odkiaľ vypustili ruženec vyrobený z balónov. Ten letel vysoko do neba. Všetci mali z toho veľkú radosť.

sestra Mária Magdaléna, SSpS