Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Teplé letné dni sme s rómskymi deťmi prežívali v tábore na Orechovom dvore. Téma tohtoročného tábora bola: Svätý Zefirín – patrón Cigánov.

Každý deň sme sa zamerali na jednu z vlastností tohto svätého, ktorú deti ilustrovali v krátkej scénke. Táboru sa zúčastnilo 70-80 detí a ich rodičia sa s radosťou prizerali na aktívnosť svojich ratolestí. Každý deň sme mali svätú omšu, počas ktorej deti pripravili liturgické spevy, hrali na hudobných nástrojoch a tiež sa zapájali do modlitieb. Atmosféra v tábore bola radostná, plná rôznych nápadov a tiež aj pozitívnych návrhov pre každodenný život.

Animátormi okrem misijných sestier, saleziánok a dobrovoľníkov boli aj dobrovoľníci z radov Rómov. Medzi animátormi bola dobrá spolupráca, vzájomne sme si pomáhali. Mali sme plné ruky práce s prípravou rôznych súťaží, zaujímavých disciplín, rôzne pomôcky na skupinové práce. Snažili sme sa zdôrazniť zaujímavosti zo života svätého Zefirína.

V posledný deň sme pripravili zaujímavú scénku z jeho života – jeho svadbu. Svätý Zefirín sa ženil až po tridsiatich rokoch manželstva. Deti túto skutočnosť vyjadrili scénkou, v ktorej napodobnili tradície rómskej svadby. Pytačky, požehnanie Vajdu, oblečenie nevesty a ženícha, svadobnú hostinu, nechýbala ani chutná torta. Rodičia sa prizerali na krásu, ktorú vytvorili a zahrali ich deti.

Čas pandémie nás obmedzil v priestoroch a výjazdoch, ale nás neochudobnil o vzácnosť tohto tábora. Uskutočnil sa v bydlisku detí –preto sa mohli tábora zúčastniť deti takmer celej osady. Zachovávali sme hygienické pravidlá, čo tiež bolo veľmi pozitívne pre celú osadu. Posolstvo tohto tábora malo veľký vplyv aj na rodičov detí a ich príbuzných.

Svätú omšu a príhovor mal každý deň páter Tomáš Gerboc, SVD. Jeho kázne, ako aj prítomnosť znamenali veľmi veľa, pretože deti a rodiny tiež požehnával a modlil sa za celú osadu.

Veríme, že tento čas prinesie svoje plody. Odovzdávame celú osadu svätému Zefirínovi, aby vyprosoval požehnanie nielen rómskym obyvateľom, ale aj nám, aby sme im dokázali s láskou a trpezlivosťou slúžiť a sprevádzať na ich ceste.

sestra Sedis, SSpS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  •