Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

….je název a zároveň hlavní idea projektu v duchu Nové evangelizace, který pod vedením bohoslovců už více jak 27 let probíhá na různých místech České republiky - zpravidla v malých, možná trošku zapomenutých, vesničkách Čech a Moravy, kde křesťanství pomalu mizí kamsi do vzpomínek několika stárnoucích babiček v kostelních lavicích.

Na určité období, t.č. jsou to čtyři týdny, se místní (někdy notně zaprášená a rozpadající se) fara stává misijní stanicí pro skupinu mladých dobrovolníků, kteří se střídají ve čtyřech turnusech. Po vzoru prvních křesťanů antické Antiochie se snaží zapojit do života obce a přinést tak místním lidem skrze svojí přítomnost Krista. Před několika lety naše česká komunita Misijních sester s radostí přijala pozvání k tomuto radostnému misijnímu dílu.
Letošní rok jsme strávily spolu s mladými dobrovolníky cca mezi 15-30 lety jen kousek od slavné Macochy, v půvabné moravské farnosti jménem Lipovec. V spolupráci s místním panem farářem, O. Pavlem Kuchyňou, jsme se snažili znovu probudit v místních lidech touhu po něčem (či Někom) krásnějším a hlubším, než je pěkný dům a hezká dovolená. Kreativitě misionáře se meze nekladou, a proto jsme si připravili pro místní obyvatele bohatý program, který se konal nejen na nově zrekonstruované faře, ale i na ulicích vesničky, a také na místním fotbalovém hřišti i v okolních krásné přírodě. Místní farníci nám byli skvělou oporu. I pro ně jsme si naplánovali program v smysle alternativních způsobů modlitby, zpívaných mší, sdílení se s Biblí, a také společných výletů a opékání špekáčků. Pro místní děti jsme si nachystali různorodé hry, výlety i rukodělky, a právě díky nim jsme se pak mohli seznámit i s jejich rodiči. Lidé se mohli zúčastnit na zajímavých přednáškách – kněze „cestovatele“ P. Linharta, anebo O papežích 20. století, misii v Malawi či se dozvědět více o I. Vatikánském koncilu. Sr. Magdalena Lis si připravila večer v „Keramické dílně Oheň Ducha“ kdy malí i velcí mohli vytvářet za meditace biblického textu společnou mozaiku. V průběhu celého měsíce pak mohli lidé v místním kostele meditovat i výstavu keramických křížů z její tvorby. Sestra Rastislava zase děti učila tvořit z korálků a svým humorem rozdováděla i ty nejmenší. Naše společná misie často spočívala i v jednoduchých rozhovorech s místními obyvateli při setkání na ulici, či při práci na zahrádkách; anebo jen v tiché společné modlitbě, jdouce ruku v ruce spolu večerní usínající vesnicí. Jsme hluboce vděčné, že jsme mohli v společenství mladých dobrovolníků strávit tento čas právě v Lipovci. Jeho obyvatele budeme mít navždy v našem srdci i modlitbách.
Věřím, že i když jsme možná nezažili to, co první křesťané v Antiochii, kdy se nechávaly pokřtít sv. Pavlem celé zástupy, naše misie přece měla smysl. Vždyť tím nejhezčím svědectvím Boží lásky byli pro místní právě naši mladí dobrovolníci, kteří pro Boha a pro ně byli ochotni darovat svojí sílu, radost i čas. Bl. Charles de Foulcald, misionář mezi Tuaregy, kdysi řekl: „ Když uvidí, jak dobrý je k nim služebník, pomyslí si – jak asi Dobrý musí být jeho Pán?“
Sr. Lenka Františka

01
2
3
4
5
7
8
  • 01
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8