Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Písal sa 15. júl 1995. Sestra Mária Ester, sestra Vianneya, sestra Laura a sestra Felicita zložili prvé rehoľné sľuby v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Uplynul krásny čas a nedeľa 12. júla 2020 sa stala pre tieto sestry dňom vďakyvzdania za 25 rokov ich rehoľno – misionárskeho povolania.

Počas svätej omše v kláštornej kaplnke v Ivanke pri Nitre sme spoločne ďakovali Bohu, ktorý bol počas týchto rokov ich najlepším učiteľom, dobrým pastierom a priateľom. Sestry provinciálneho domu, ako i tie, ktoré prišli na slávnosť z iných komunít, mali možnosť si nanovo uvedomiť, že povolanie je dar. „Boh si vás povolal nie pre vaše skutky ale zo svojho rozhodnutia,“ povedal hlavný celebrant páter Waldemar Grieger, SVD.

V kázni sa osobne prihovoril sestrám a povzbudil ich slovami: „Pánovi vždy na vás záležalo. A vám záleží na úzkom spojení s Ním. Priateľstvo s naším Pánom je recept na krásny rehoľný život. Počas svojho zasväteného života ste pôsobili v Rusku, na Filipínach, v Anglicku, Rumunsku, Čechách, Taliansku a na Slovensku. To najdôležitejšie, pre čo ste sa však rozhodli, bolo plnenie Božej vôle. Ako povedal svätý Arnold Janssen: „Božia vôľa nadovšetko“.

Sestra Felicita sa slávnosti nemohla zúčastniť, ale svoje sľuby obnovila v prítomnosti sestier v komunite v Tambove v Rusku.

Sláviacim sestrám vyprosujeme, aby boli svedectvom Božej nekonečnej lásky a svojím dobrým príkladom budovali duchovnú stavbu našej kongregácie.
Sestra Katarína

DSC06759
DSC06760
DSC06765
DSC06768
DSC06769
DSC06770
DSC06781
DSC06783
DSC06787
DSC06790
DSC06793
DSC06795
DSC06806
DSC06808
DSC06811
DSC06812
DSC06813
IMG_20200712_100750
 • DSC06759
 • DSC06760
 • DSC06765
 • DSC06768
 • DSC06769
 • DSC06770
 • DSC06781
 • DSC06783
 • DSC06787
 • DSC06790
 • DSC06793
 • DSC06795
 • DSC06806
 • DSC06808
 • DSC06811
 • DSC06812
 • DSC06813
 • IMG_20200712_100750