Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Vo farnosti Revúca bola v nedeľu 5. júla 2020 krásna slávnosť prvého svätého prijímania. Desať detí dostalo milosť prvý raz prijať sviatostného Krista v Eucharistii.

Táto udalosť bola síce posunutá kvôli pandémii, ale deti sa predsa dočkali a boli šťastné. Nech ich Pán požehnáva a dáva im silu do ďalšieho života, aby vytrvali v tom čo sľúbili.
sestra Mária Magdaléna

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10