Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Pre účastníkov kurzu Samuel ročníka 2019 - 2020 z diecézy Nitra a arcidiecézy Bratislava sa konali duchovné cvičenia v exercičnom dome v Nitre na Kalvárii. Verbista Igor Kráľ v spolupráci s animátormi nitrianskeho tímu kurzu Samuel pripravili v dňoch 18.-21. júna 2020 program, ktorého téma bola „Ustavične sa radujte v Pánovi!“.

Účastníci duchovných cvičení sa inšpirovali životom a službou svätého Pavla apoštola. Spolu s ním prežívali svoje „pády“ i „víťazstvá“, objavovali Božie pôsobenie vo svojich životoch a takto „re-štart-nutí“ s odvahou vykročili do ďalších dní ich dobrodružstiev s Pánom.

Kurz Samuel je venovaný mladým ľuďom na rozpoznávanie ich životného povolania. 


„Musíme nasledovať Ježiša, a nie predbiehať Ho: je to On, ktorý nám ukazuje cestu.“ (Benedikt XVI.)

sr. Jana, SSpS

CAM00569
IMG_20200621_132221
  • CAM00569
  • IMG_20200621_132221