Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V rámci budovania dobrej spolupráce medzi Misijnými sestrami služobnicami Ducha Svätého a pátrami Spoločnosti Božieho Slova vo farnosti Nitra Kalvária sa v posledné týždne uskutočnili viaceré stretnutia.

Členovia oboch misijných spoločností poďakovali dobrému Bohu za dar života pátra Igora Kráľa, SVD pri príležitosti jeho okrúhlych narodenín. Sviatok Zoslania Ducha Svätého sa zase niesol v znamení modlitby vešpier, sestersko-bratským posedením pri spoločnej večeri a hodnotení, resp. plánovaní ďalšej spolupráce.

sr. Jana, SSpS

p. Igor narodky 1
p. Igor narodky 2
Zoslanie Ducha Svätého Vešpery
  • p. Igor narodky 1
  • p. Igor narodky 2
  • Zoslanie Ducha Svätého Vešpery