Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sestry v dočasných sľuboch potvrdili nanovo svoje rozhodnutie kráčať za Kristom. Pätica junioriek patriaca do slovenskej provincie sa momentálne nachádza v štyroch rôznych krajinách.

V provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre sestra Veronika Bernadette spolu so sestrou Miroslavou Máriou obnovila svoje „áno“ v sobotu 16. mája. Jednoduchej slávnosti predchádzala duchovná príprava, v ktorej sestry s vďačnosťou v srdci uvažovali nad svojím povolaním a poslaním. Sestru Miroslavu Máriu osobitným spôsobom oslovil prorok Izaiáš  veršom z 58. kapitoly: „Budú Ťa volať opravár trhlín, a obnovovateľ ulíc na obývanie.“ Hlavným celebrantom svätej omše bol verbista Ján Štefanec. Sestra Miroslava Mária opisuje slávnosť: „V príhovore pátra ma oslovila myšlienka o tom, ako nás blížny pozýva prejaviť mu našu lásku a ako toto pozvanie zaznieva zvlášť v náročnej situácii nedorozumenia. Celý deň obnovy sľubov bol krásny a radostný. Z nášho zasvätenia sme sa tešili spoločne so sestrami doma, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. Zatvorené hranice nám nedovolili byť spolu s Lenkou, ale duchovne sme prežili tento deň spoločne. Ďakujem Pánovi za moje povolanie, za spoločenstvo sestier a moju rodinu a za všetkých, s ktorými ma Pán povoláva kráčať za ním.“

V tú istú sobotu zazneli v kaplnke komunity sestier v Přerove v Českej republike slová: „Ja, sestra Lenka Františka Vaverová, sľubujem Tebe, svätý Trojjediný Bože...“ COVID-19 síce neumožnil sestre Lenke Františke obnoviť svoje sľuby, tak ako je zvykom, spolu s ďalšími dvoma spolusestrami v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre, avšak nezabránil, aby toto svoje úplné zasvätenie sa Bohu vyslovila v rámci slávenia Eucharistie v prítomnosti spolusestier z komunity. Úlohu hlavného celebranta s vďačnosťou prijal otec Radek Sedlák, ktorý, ako sa zmienil, ešte nikdy nebol prítomný na žiadnej takej slávnosti. Pokojná a radostná atmosféra sprevádzala sestry nielen počas liturgie, ale i počas nasledujúceho spoločného obeda. Táto jednoduchá a predsa pôsobivá slávnosť im znovu pripomenula, že či žijú alebo umierajú patria Pánovi.

Do tretice obnovovala sľuby na Taiwane sestra Miriam Lešková. Hlavným celebrantom svätej omše bol slovenský verbista Patrik Páleník. Sestra Miriam bola vďačná za všetky modlitby.

Slávnosť obnovy rehoľných sľubov uzatvorila 19. mája sestra Jana Smutná. Z Mexika píše: „Tvoje dielo som. Tieto slová zo žalmu 138 ma sprevádzali v deň obnovy mojich 5.rehoľných sľubov. Vďačná Bohu za tento veľký a jedinečný dar povolania si čoraz viac uvedomujem a zakusujem, ako nesmierne nás Boh miluje a koľkými milosťami nás denne obdarúva.“


Fotografia

DSC06534
DSC06540
DSC06547
DSC06549
DSC06554
DSC06556
DSC06558
DSC06567
DSC06574
IMG_2389
IMG_2392
IMG_2396
IMG_2398
IMG_2403
IMG-20200518-WA0007
IMG-20200518-WA0005
IMG-20200518-WA0006
IMG-20200520-WA0004
IMG-20200520-WA0000
IMG-20200520-WA0001
 • DSC06534
 • DSC06540
 • DSC06547
 • DSC06549
 • DSC06554
 • DSC06556
 • DSC06558
 • DSC06567
 • DSC06574
 • IMG_2389
 • IMG_2392
 • IMG_2396
 • IMG_2398
 • IMG_2403
 • IMG-20200518-WA0007
 • IMG-20200518-WA0005
 • IMG-20200518-WA0006
 • IMG-20200520-WA0004
 • IMG-20200520-WA0000
 • IMG-20200520-WA0001
 •