Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Po roku kanonického noviciátu v Ríme som prišla na Slovensko, kde som absolvovala svoju šesťmesačnú apoštolskú prax v komunite provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Mojim hlavným apoštolátom bola práca s ľuďmi bez domova v Diecéznej charite v Nitre – ktorej súčasťou je aj denné centrum a nocľaháreň pre ľudí bez domova. Chodila som tam dvakrát do týždňa ako dobrovoľníčka. V stredu som triedila a vydávala šatstvo sociálne slabším rodinám v Nitre a okolí, piatky som mala vyhradené na výdaj stravy klientom denného centra, alebo pomoc s administratívou. Činnosti, ktoré ponúkali tiež veľa príležitostí na spontánny rozhovor...

Druhým mojim apoštolátom bola práca s rómskymi deťmi v Komunitnom centre na Orechovom dvore v Nitre, kde som asistovala sociálnym pracovníčkam. Bolo to hlavne doučovanie, písanie domácich úloh, krúžky a všetko, čo s tým súviselo. Som veľmi vďačná za tieto skúsenosti, pracovníčkam, ktoré ma prijali a tiež Pánu Bohu za nespočetné množstvo milostí, ktorými ma zahrnul počas mojej praxe na Slovensku. Či to už boli obohacujúce stretnutia s ľuďmi alebo možnosť navštevovania prednášok a prehĺbenia poznatkov zo Sv. Písma v Kňazskom seminári v Nitre s bohoslovcami. Za tieto možnosti sa chcem poďakovať mojim predstaveným a všetkým sestrám za ich podporu. Bol to krásny a požehnaný čas.

 novicka Magdaléna Kucková


Fotografia

DSC_0162
DSC05459
foto Magduska-
  • DSC_0162
  • DSC05459
  • foto Magduska-