Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Tretí adventný víkend sestry Mária Magdaléna a sestra Lucia strávili na Spiši, kde navštívili spoločenstvá Misijného združenia Ducha Svätého.

Dve väčšie skupiny navštívili v Spišskom Bystrom a v Spišskom Štiavniku.  Sestry slávili spolu s ľuďmi adventnú liturgiu a podelili sa o aktuálnej situácii v spoločenstvách. Taktiež oboznámili členov o živote našich sestier v misiách.  Vikartovce, Vydrník a Kravany bola ďalšia zastávka pre sestry, kde navštívili jednotlivých členov MzDSv.  

 sestra Lucia Slušná