Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V mesiacoch september a október navštívil Misijný tím slovenskej provincie viaceré farnosti. Túžbou sestry Prasedes Pakaenoni, sestry Zuzany Civániovej a sestry Lucie Slušnej, ako členiek Misijného tímu, bolo svedčiť o tom, že Ježišova misia je záležitosťou srdca každého misionára.

Žiadna skupina ľudí nie je vyčlenená z tohto poslania. Sestry sa stretli s ľuďmi vo farnostiach, deťmi a mládežou v školách, birmovancami, členmi MzDSv.

 

 

Kronika Misijného tímu:

14.-16. Septembra 2019 - Turzovka Živčáková – spoločná púť k Panne Márii – Matke Cirkvi, kde sme sa ako tím spoločne modlili a vyprosovali Božie požehnanie pre naše spoločné poslanie.  / fotografie 01 – 03,  Turzovka 01, 02, 03/

Čadca – Kýčerka – stretnutie s členmi Misijného združenia Ducha Svätého.

Delili sme sa svedectvom svojho života s celým spoločenstvom, ale aj individuálne po skončení stretnutia. Pripomenuli sme si aj výročie smrti sestry Bohumíry Školníkovej, ktorá založila laické misijné spoločenstvo v tejto farnosti.

Turzovka – Tretí pondelok – sv. omša a pobožnosť k Duchu Svätému spolu s členmi MzDSv. / fotografie 04 – 05,Turzovka 04, 05/

Skalité - Sv. omša s členmi MzDS pri príležitosti prvej ročnici úmrtia sestry Bohumíry a 20 výročia založenia spoločenstva v Skalitom. Okrem krátkej prezentácie zo života sestry Bohumíry sme prezentovali aj film o sestre Veronike Therézii  Ráckovej  „Nádej v beznádeji“. Delili sme sa s ľuďmi aj o našom povolaní. / fotografie 06 – 07, Skalité 01, 02/

„Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.“

2. a 3. október - Raková návšteva štátnej základnej školy – Prezentácia v kostole pre deti I a II stupňa, kde sestra Viera Klabníková sa podelila o svojej skúsenosti z Juhoafrickej republiky a zároveň poprosila o modlitby pre svoju novú misiu v Zambii.

Na cirkevnej základnej škole sme mali prezentáciu tiež pre obidva stupne a zároveň sme mali aj stretnutie pre učiteľov v zborovni, kde sme sa delili aj o výzvach, ohrozeniach, ale aj perspektívach pre nové misie.

Večer po svätej omši sme mali v kostole stretnutie s farníkmi a tiež s členmi MzDSv.

/ fotografie 08 – 12,  Raková 01,02,03,04,05/

14.10.2019 Poprad

 Vo farskom kostole sme sa s veriacimi modlili misijný ruženec s aktivitou prinesenia sviec vo farbách kontinentov. Počas svätej omše deti niesli k oltáru  látky vo farbách kontinentov a sestra Sedis ich sprevádzala indonézskym tancom v jej národnom kroji.  Po svätej omši sestra Sedis predstavila svoje povolanie a poslanie a sestra Katarína Junasová sa podelila o svojej skúsenosti na Filipínach. / fotografie  13 – 20, Poprad 01,02,03,04,05,06,07,08/

15.10. V základná škole vo Svite  sme vo viacerých ročníkoch kreatívne predstavili krajinu pôvodu sestry Sedis Indonéziu a pôsobenie sestry Kataríny  na Filipínach.  / fotografie  21-23, Svit 01,02,03/

19. a 20. 10. Slávenie misijnej nedele sme začali vigíliu v kostole v Gondove – po svätej omši bola adorácia a misijný ruženec. / fotografie 24 – 27, Gondovo 01, 02, 03, 04/

V nedeľu sme sa v Gondove a v Novej dedine zapojili do liturgie a čítania, spevu žalmu, komentárom k obetným darom, ktoré symbolizovali jednotlivé kontinenty. Deti a mládež boli oblečení v krojoch kontinentu. / fotografie 28 - 29, Nová Dedina 01, 02/

O 15.00 sme sa zúčastnili slávenia Mimoriadneho misijného mesiaca v Banskej Bystrici spolu s členmi mi Misijného hnutia na Slovensku, kde sme prezentovali misijné povolanie sestry Sedis a obetu života pre misie sestry Veroniky Therézie Ráckovej. 

/ fotografie 30-31, Banská Bystrica 01, 02/

19. a 20.10. Sestra Mária Magdaléna Martinková a sestra Viera Klabníková sa zúčastnili misijných aktivít, ktoré pripravila farnosť Podbiel. Sestry prezentovali našu kongregáciu a misiu v Afrike, kde pôsobila aj sestra Viera, ktorá sa pripravuje na návrat na tento kontinent. / fotografie 32, Podbiel/

2310. V ZŠ Kozárovce sme predstavili podstatu Mimoriadneho misijného mesiaca, život a obetu sestry Márie Františky Žembovej a sestry Veroniky Therézie. Použili sme animácie z Pápežských misijných diel a kreatívnym spôsobom v nižších ročníkoch sme robili kvíz.

Večer sme mali vo farnosti prezentáciu o misionárke sestre Márii Františke.

25.10. Žabokreky – Pred sv. omšou sme mali misijný ruženec, ktorý sme sa modlili v rôznych jazykoch – indonézsky, anglicky, španielsky, rusky a slovensky. Vo sv. omši sme sa zapojili do liturgie – spev žalmu a kreatívne obetné dary - a po sv. omši sme s mládežou, ktorá sa pripravuje na sviatosť birmovania, predstavili život mladej misionárky sestry Márie Františky a tiež aj svedectvo misionárky na Slovensku, sestry Sedis. / fotografie 33 – 34, Žabokreky 01,02/

2610. Hronské Kľačany – vo svätej omši sme kreatívnym spôsobom pripravili obetné dary a po sv. omši sme sa delili so skúsenosťami.

27.10. Starý Tekov a Veľké Kozmálovce – Predstavili sme našu kongregáciu a poslanie misijnej Cirkvi.  Prezentácia sa následne rozšírila na dialóg s veriacimi. Boli to živé stretnutia s veľkým záujmom.

Ďakujeme všetkým za srdečné prijatie a otvorené srdcia.

sr. Sedis 


 Fotografia

01.Turzovka 01
02.Turzovka 02
03.Turzovka 03
04.Turzovka 04
05.Turzovka 05
06.Skalité 01
07.Skalité 02
08.Raková 01
09.Raková 02
10.Raková 03
11.Raková 04
12.Raková 05
13.Poprad 01
14.Poprad 02
15.Poprad 03
16.Poprad 04
17.Poprad 05
18.Poprad 06
19.Poprad 07
20.Poprad 8
21.Svit01
22.Svit02
23.Svit03
24.Gondovo 01
25.Gondovo 02
26.Gondovo 03
27.Gondovo 04
28.Nová Dedina 01
29.Nová Dedina 02
30.Banská Bystrica 01
31.Banská Bystrica 02
32.Podbiel
33.Žabokreky 01
34.Žabokreky 02
 • 01.Turzovka 01
 • 02.Turzovka 02
 • 03.Turzovka 03
 • 04.Turzovka 04
 • 05.Turzovka 05
 • 06.Skalité 01
 • 07.Skalité 02
 • 08.Raková 01
 • 09.Raková 02
 • 10.Raková 03
 • 11.Raková 04
 • 12.Raková 05
 • 13.Poprad 01
 • 14.Poprad 02
 • 15.Poprad 03
 • 16.Poprad 04
 • 17.Poprad 05
 • 18.Poprad 06
 • 19.Poprad 07
 • 20.Poprad 8
 • 21.Svit01
 • 22.Svit02
 • 23.Svit03
 • 24.Gondovo 01
 • 25.Gondovo 02
 • 26.Gondovo 03
 • 27.Gondovo 04
 • 28.Nová Dedina 01
 • 29.Nová Dedina 02
 • 30.Banská Bystrica 01
 • 31.Banská Bystrica 02
 • 32.Podbiel
 • 33.Žabokreky 01
 • 34.Žabokreky 02