Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na přelomu července a srpna se již tradičně uskutečnilo evropské setkání juniorek SSpS, tentokrát poprvé v České republice.

Tématem letošního setkání byla „ Nová evangelizace ve světle naší Trojjičné spirituality“ , které milou shodou  náhod úzce souviselo i s letošní misijní výzvou sv. Otce Františka, a zároveň se dobře hodilo k místu setkání, protože Česko je 6. nejateističnější zemí světa: dle statistik se aktivně hlásí ke křesťanství (tedy navštěvuje bohoslužby) jen 4% populace a 23% lidí se cítí být věřícími jakýmkoli způsobem.

Setkání juniorek se uskutečnilo v prostorách Kněžského semináře v Olomouci a zúčastnilo se ho 19 juniorek, 9 národností i se svými juniomajsterkami ze Slovenska, Polska a Německa a Ukrajiny. Přednášky našich hostů byly zaměřeny na papežské dokumenty i praktické aspekty ohlašování Krista ve stylu nové evangelizace – hlavními přednášejícími byl dominikánský kněz P.Jan Rajlich OP, který vede  projekty nové evangelizace pro Českou republiku, slovenský verbista  P. Ján Štefanec SVD i se svojí zkušeností s pastorací vysokoškolských studentů and Sr. Leoni Prigunta SSpS  z Centra spirituality z našeho mateřského domu v Steylu, Holandsku.

 Milým zpestřením programu byla i možnost prohlédnout si historické centrum Olomouce, ochutnat místní kuchyni, a dokonce si spolu s lidmi zatancovat na náměstí několik tanců v rámci právě probíhajícího Festivalu Baroka.

Naše česká SSpS komunita se zvlášť potěšila nedělní návštěvě sester juniorek v našem novém misijním působišti v Přerově, kde žijeme teprve několik měsíců. I farníci a náhodní kolemjdoucí v ulicích či parku ve městě neskrývali svůj zájem: mnozí s upřímným úžasem přátelsky sdělovali, že nikdy neviděli tolik „jeptišek“ - a takových mladých a radostných! 😊 A možná právě tímto jsme si v praxi vyzkoušely jeden z důležitých aspektů nové evangelizace…radostně ohlašovat Krista svým životem v každém okamžiku.

Už se těšíme za rok na další setkání, tentokrát pod křídly Rakouské provincie. Tato setkání jsou pro nás vždy nejen duchovním obohacením a načerpáním nových znalostí, ale především radostným setkáním spolusester a společným sdílením se se svými životy a nadějemi.

 

Sr- Lenka Františka Vaverová


Fotografia

DSC04412
DSC04422
DSC04495
DSC04528
DSC04582
DSC04611
DSC04620
DSC04624
DSC04646
DSC04655
DSC04660
DSC04672
DSC04692
DSC04743
DSC04853
DSC04918
 • DSC04412
 • DSC04422
 • DSC04495
 • DSC04528
 • DSC04582
 • DSC04611
 • DSC04620
 • DSC04624
 • DSC04646
 • DSC04655
 • DSC04660
 • DSC04672
 • DSC04692
 • DSC04743
 • DSC04853
 • DSC04918