Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 14.-16.6.2019 sa v kláštore Misijných sestier služobníc Ducha Svätého konali duchovné cvičenia pre účastníkov druhého ročníka kurzu Samuel v Nitrianskej diecéze.

Pri Ježišových nohách, v tichej modlitbe sme mohli hľadať Božiu vôľu pre náš život ako Jeho učeníci a načúvať Mu, kam nás chce viesť. Mali sme tiež čas na duchovné sprevádzanie, na prijatie sviatostí, na adorácie, eucharistiu i priestor na zhodnotenie tohto kurzu, ktorý sme oficiálne týmito duchovnými cvičeniami ukončili.

Vďaka Ti, Bože, že si nám dovolil kráčať spolu po ceste k Tebe! Sprevádzaj nás aj naďalej svojím požehnaním a milosťami!

Sr. Jana, SSpS


Fotografia

DC 1
DC 2
  • DC 1
  • DC 2