Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Bola to nádherná slávnosť, počas ktorej som ďakovala Bohu za dar rehoľno-misionárskeho povolania.

Pane, dávam Ti svoje dlane.

Viem, nie sú čisté a v nich nič nie je isté.

Pane, tak pozri sa už na ne.

Viem, nie sú hodné,

ale sú ochotné

prinášať druhým Teba.

 

 

18. mája 2019 moje spolusestry Miroslava Mária a Lenka Františka obnovili svoje rehoľné sľuby a ja som zložila svoje prvé sväté sľuby. Bola to nádherná slávnosť, počas ktorej som ďakovala Bohu za dar rehoľno-misionárskeho povolania. Pri svätej omši zaznela aj pieseň v goralskom nárečí, ktorá mi pripomenula mojich predkov, ktorí  mi boli veľkým vzorom v prežívaní ich viery. Teraz, keď sa pozriem na kríž, zavesený na krku, tak tomu stále nemôžem uveriť, že som konečne sestra, že i ten „nekonečný noviciát som s Božou pomocou dotiahla do konca.

Ďakujem Vám všetkým za modlitby a prosím, pokračujte v nich naďalej. Na záver už len jedna výzva: „Nebojte sa dovoliť Bohu zmeniť vaše plány.

sr.Veronika Bernadette, SSpS

   


Fotografia

 

01 -A všetko je pekne pripraveném.M
02-Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké - výzdoba izby.M
03 - matematicko-oravská výzdoba izby.M
04 - družičky.M
05-svetlé zajtrajšky.M
06-požehnanie.M
07-Tu som, Pane. Volal si ma.M
08-sľuby.M
09-V ničom sa nechcem chváliť. Iba v kríži nášho Pána Ježiša Krista....M
10-Poď, nevesta Kristova, prijmi veniec, ktorý ti Pán pripravil naveky.M
11-radosť junioriek.M
12-komu je lepšie.M
13.m
 • 01 -A všetko je pekne pripraveném.M
 • 02-Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké - výzdoba izby.M
 • 03 - matematicko-oravská výzdoba izby.M
 • 04 - družičky.M
 • 05-svetlé zajtrajšky.M
 • 06-požehnanie.M
 • 07-Tu som, Pane. Volal si ma.M
 • 08-sľuby.M
 • 09-V ničom sa nechcem chváliť. Iba v kríži nášho Pána Ježiša Krista....M
 • 10-Poď, nevesta Kristova, prijmi veniec, ktorý ti Pán pripravil naveky.M
 • 11-radosť junioriek.M
 • 12-komu je lepšie.M
 • 13.m