Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Prežitie Veľkej noci v tichu na Kalvárii organizujú pre mladých Sestry Panny Márie Útechy spolu s bratmi verbistami už niekoľko rokov.

Tento rok sa zapojila aj naša Kongregácia. Boli sme dobrý interkongregačný tím – dve sestry Zuzky, sestra Terezka (všetky SPMU), páter Tomáš SVD a ja. Stretnutie sme začali na Zelený štvrtok. Postupne sa sformovalo celé naše spoločenstvo – 17 účastníkov a my piati. Úvodné zoznámenie bolo znamením pre nadchádzajúce dni. Mladí sa delili so svojou túžbou prežiť Veľkonočné trojdnie v tichu, v uzobraní. Iste mali mnohé iné možnosti a spoločenstvá, v ktorých mohli byť. Oni však chceli byť v tichu. Bolo to silné svedectvo.

Spoločne sme teda vykročili do ticha...ticha Pánovho utrpenia, kedy nie je veľa čo povedať, urobiť...kedy treba predovšetkým BYŤ. Byť s Pánom. Po obradoch sme v adorácii sprevádzali Pána v Getsemanskej záhrade. V piatok sme sa spoločne modlili a reflektovali Ježišovu obetu. Spolu s veriacimi Nitry a okolia sme sa zúčastnili na Krížovej ceste mestom a neskôr na obradoch Veľkého piatku na Kalvárii. Veľmi som vďačná za spoločnú večernú modlitbu v tento deň. Rozjímajúc nad Kristovým utrpením sme vyslovovali naše slová vďaky, chvály a prosby – v spoločenstve. Spoločne s Pánom a navzájom sme niesli náš strach, neistotu, bolesť, ale tiež odovzdanosť, dôveru a nádej. Veľké ticho soboty sme prežívali s Ježišovou a našou Matkou. Pozerali sme na ňu, ako verí aj v tento deň, ako znova vyslovuje svoje „nech sa stane“. Veľkonočnú vigíliu som už prežila so sestrami v provinciálnom dome. Mladí na Kalvárii oslavovali až do rána. Rána, ktoré zmenilo každé naše ďalšie ráno. Bolesť a utrpenie našich dní od onoho Rána už nie sú posledným slovom.

Som veľmi vďačná, že som mohla Trojdnie prežiť v tomto spoločenstve. Bol to pre mňa hlboký čas. Páčil sa mi tiež medzikongregačný charakter nášho tímu a rôznorodosť účastníkov. V tejto rôznosti sme v tichu kráčali spoločne a zároveň vlastnou cestou s Pánom.

Teraz nech náš jazyk a skutky rozprávajú „o tvojej spravodlivosti a oslavujú ťa deň čo deň“ (Ž 35,28).

Sr. Miroslava Mária, SSpS


Fotografia                  

 

01
02
03
04
05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  •