Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

sr. Miriam odišla na Taiwan a v októbri sr. Jana do Mexika, aby tu medzi tamojšími ľuďmi nachádzali Boha ukrytého v každom človeku. 

Juniorát je pre sestru obdobím rastu v živej viere, v ochote pre misionársku službu a v láske a vernosti pre Kongregáciu Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Je aj časom získať skúsenosť v inej krajine, či kultúre.

Dvom našim juniorkám bola tiež poskytnutá táto možnosť. V septembri sr. Miriam odišla na Taiwan a v októbri sr. Jana do Mexika, aby tu medzi tamojšími ľuďmi nachádzali Boha ukrytého v každom človeku a prinášali ľuďom posolstvo lásky. Podporme sestry našimi modlitbami.


Fotografie