Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Našu komunitu noviciátu zatiaľ tvoríme my dve s Katrinou , naša novicmajsterka sr. Mary Joy Quizan z Filipín a sr. Carmen Elisa z Argentíny, ktorá o mesiac odchádza na misie do Grécka.

Milé sestry,

Srdečne Vás pozdravujem z Ríma a chcem sa s Vami podeliť o moje prvé dojmy z toho, čo som zažila počas necelých 3 týždňov.

Cesta do Ríma prebehla dobre, len s dvojhodinovým meškaním autobusu, na ktorý som prestupovala vo Florencii, ale vraj to je normálne. Podstatné bolo, že ma šoféri zobrali so všetkou batožinou. Sr. Monika a naša novicmajsterka sr. Mary Joy ma vyzdvihli zo stanice a doviezli do kláštora. Nasledovalo privítanie všetkými sestrami ako je zvykom v našom generálnom dome. Moja spolunovicka Katrina z Japonska so svojou provinciálnou predstavenou sr. Beatou prileteli do Ríma okolo 21:00, tak sme na ne počkali a privítali ich. Sr. Beata strávila týždeň v našej malej komunite a potom sa vrátila späť do Japonska.

Našu komunitu noviciátu zatiaľ tvoríme my dve s Katrinou (kým sa vrátia novicky Veronika a Thao z apoštolskej praxe), naša novicmajsterka sr. Mary Joy Quizan z Filipín a sr. Carmen Elisa z Argentíny, ktorá o mesiac odchádza na misie do Grécka.

Prvé dva týždne sme strávili spoznávaním generálneho domu, zoznamovaním sa so sestrami a rozdelili sme si práce v komunite. Sr. Joy nám predstavila program noviciátu, mali sme s ňou už aj zopár hodín a pripravovali sme liturgiu na náš deň vstupu do noviciátu. Tiež pricestovala sr. Hemma Jaschke, provinciálna predstavená rakúskej provincie, pod ktorú teraz ako noviciát patríme a mali sme s ňou individuálne rozhovory a tiež strávila určitý čas v našej komunite. Pred vstupom do noviciátu sme mali trojdňovú duchovnú obnovu. Na svätú omšu (v taliančine) sme každý deň chodili do farnosti a tiež sme v jednu nedeľu navštívili škótsky seminár neďaleko nášho domu, kde bola možnosť zúčastniť sa sv. omše v angličtine. Zatiaľ ešte nerozumieme talianskej sv. omši, tak rady uvítame anglické sv. omše a sr. Joy sa nám snaží vychádzať v ústrety.

Oficiálny vstup do ENE (English speaking novitiate in Europe) sa konal v kaplnke generálneho domu v sobotu 29.9.2018 na sviatok svätých archanjelov. Začali sme ráno o 6:00 rannými chválami v taliančine a po nich nasledovala sv. omša v angličtine. Počas sv. omše nás sr. Hemma slávnostne uviedla do noviciátu a odovzdala nám Sv. písmo a naše konštitúcie v anglickom jazyku. Spolu s našou novicmajsterkou sr. Joy a ostatnými sestrami nám vyprosovali Božie požehnanie. Do poslednej chvíle sme nevedeli, či náš nový „cappellano“ o. Darwin z Indie príde, alebo nie J Veľmi sme sa potešili, keď ráno prišiel a prijatie do noviciátu sa konalo počas sv. omše. Namiesto homílie sme spolu s Katrinou predstavili náš spoločný symbol – troch archanjelov, kde sme každého z nich prosili o orodovanie, sv. Michala, ktorý je dobrým pomocníkom v boji proti diablovi, aby nám pomohol v pokušeniach, sv. Gabriela, posla prinášajúceho dobré správy, aby nám pomohol pochopiť Božie slovo a sv. Rafaela, pomocníka na cestách a patróna uzdravovania, aby nás chránil na našich cestách.

Bola to veľmi pekná slávnosť, kde sme tiež prosili o požehnanie pre sr. Mikaelin z Indonézie, ktorá oslavovala narodeniny a sprevádzala nás hrou na organe. Do našej liturgie sme zapojili skoro všetky dobré speváčky z komunity generalátu, hlavne sr. Tanyu z Ukrajiny, ktorá krásne zaspievala žalm za sprievodu gitary. Potom nasledovali spoločné raňajky, kde nám sestry blahoželali k prijatiu do noviciátu.

Na druhý deň v nedeľu sme sa naša malá komunitka vydali do Vatikánu pre požehnanie od Svätého Otca. Pozvali sme aj sr. Veru z Číny a sr. Lauru z Argentíny, ktoré pricestovali na komunikačný seminár, už pár dní pred jeho začatím. Na sv. omšu sme šli do kostola Božieho milosrdenstva vo Vatikáne, kde práve pútnici z Anglicka slávili sv. omšu so svojím o. biskupom. A potom sme sa presunuli na Anjel Pána na Námestie sv. Petra, takže v ten deň sme dostali aj biskupské aj pápežské požehnanie J Náš krásny výlet sme zakončili talianskou pizzou v obľúbenej pizzerii našich sestier.

Tento týždeň sa oficiálne začal Medzinárodný seminár pre sestry SSpS, ktoré sú zodpovedné za oblasť komunikácie ako mediálne koordinátorky. Spolu s Katrinou vypomáhame s prácami na generaláte, hlavne sr. Pavle v jedálni. Pricestovalo okolo 40 sestier z celého sveta, tak je tu naozaj plný dom. Účastníčkami sú aj niektoré naše slovenské sestry, ktoré pricestovali z rôznych provincií. Sr. Filipa a sr. Relka majú izbu hneď vedľa mňa a stretávam aj sr. Jarku a sr. Katku. Tiež nám už začali hodiny taliančiny s novým učiteľom, hodiny Spirituality a modlitby so sr. Krystynou z Poľska a hodiny Starého zákona so sr. Joy. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých prednášok z komunikačného seminára s p. Jurgenom zo Steylu. Sú naozaj obohacujúce. Čo ma veľmi teší, máme naplánované aj hodiny spevu so sr. Mikaelin, lebo si myslíme, že je to veľmi potrebné J. Tiež tento týždeň nám už začína apoštolát u sestier Matky Terezy vo Vatikáne, kde budeme pomáhať v kuchyni s varením pre ľudí z ulice. V komunite noviciátu sa s Katrinou striedame po týždni s varením a s pripravovaním modlitieb a aj záhrada sa nás už nevie dočkať J

V nedeľu 14.10. by sme sa chceli zúčastniť kanonizácie biskupa Romera vo Vatikáne a na misijnú nedeľu 21.10. sme pozvané ku našim bratom verbistom do ich domu.

Ďakujeme Pánu Bohu za milosti, ktorými nás obdarúva a vám za všetky modlitby, podporu, povzbudenia a prosíme modlite sa za nás aj naďalej, my tiež pamätáme v modlitbách na vás.

Novicky Magdaléna & Katrina


Fotografia