Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

8. septembra 2018 na sviatok Narodenia Panny Márie som spolu s troma ďalšími sestrami zložila doživotné sľuby – čistotu, chudobu a poslušnosť v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého.

Hlavným celebrantom slávnosti bol P. Quang Duc Dinh, provinciál SVD (provincia Sever USA) spolu s P. Paulus Papa Kahan, provinciál SVD (provincia Juh USA) a P. James Bergin, SVD.

Pred začiatkom sv. omše Sr. Monika, provinciálna predstavená SSpS privítala všetkých prítomných, zvlášť rodiny a priateľov. V krátkosti zhrnula založenie Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a tiež vznik provincie SSpS v USA.

 Ďalej nasledoval procesný sprievod do kaplnky, počas ktorého nás naši príbuzní priviedli pred oltár.

V úvodnom slove P. provinciál Quang Duc Dinh, SVD povedal, že v tento deň je pre nás výnimočný, pretože slávime tri v jednom – oslavujeme deň založenia SVD, sviatok Narodenia Panny Márie a slávnosť doživotných sľubov štyroch sestier.

V homílii P. James Bergin, SVD rozprával o Božej láske. Máme si byť vedomé, že nie my sme si vyvolili Jeho, ale Boh si vyvolil nás na túto cestu, aby sme sa milovali navzájom a prinášali lásku do celého sveta, všade tam kde budeme poslané. Mať vždy otvorené srdce pre Božiu lásku. Žiť v spoločenstve s Trojjediným Bohom, aby bol vždy centrom nášho života a misie. Nakoniec nás povzbudil nech svedectvo nášho zasväteného života inšpiruje veľa mladých ľudí odpovedať na Božie volanie.

Pred samotným obradom skladania sľubov boli vyzvaní naši príbuzní prísť pred oltár a dať nám svoje požehnanie. Po obrade skladania sv. sľubov sme priniesli naše sľubové sviece pred sochu Panny Márie a prosili sme ju o pomoc a ochranu na našej ceste zasvätenia. Potom sme zaspievali pieseň, ktorú sme zložili ako poďakovanie za ukončenie našej probácie.

 Keďže každá z nás štyroch sestier pochádza z inej krajiny celá slávnosť sa niesla v medzinárodnom duchu. Každá strofa z Veni Creator sa spievala v inom jazyku – po anglicky, vietnamsky, slovensky, španielsky a po indonézky. Tak isto prosby boli prednášané v rôznych jazykoch. Krásne bolo prinášanie obetných darov za tanečného sprievodu našich noviciek z Haiti. Počas obetovania zaznela pieseň v slovenskom jazyku” Dnes chcel by som Ti dať…”, ktorú pre mňa zaspievala Sr. Nadiya, SSpS. Cez sv.  prímanie boli spievané piesne v španielčine a v indonéžčine.

Na záver sv. omše Sr. Monika, provinciálna pedstavená, SSpS oznámila naše misijné určenie. Moja cesta povedie do Zambie.

Ďakujem Svätému Trojjedinému Bohu, že si ma vyvolil na túto cestu. Ďakujem celej Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého, Vám drahé spolusestry, mojej rodine, priateľom, že máte vo mne dôveru. Ďakujem Vám za všetky Vaše modlitby, obety, lásku a podporu.  Prosím naďalej ma sprevádzajte Vašimi modlitbami na mojej ceste zasväteného života, aby som žila to, čo som sľúbila.

 S vďačným srdcom

       Sr. Viera, SSpS


Fotografia