Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V minulosti boli tlačené texty vzácnosťou. Čítanie textu prebiehalo v komunite. Dnes čítame či počúvame hudbu skôr jednotlivo. Ale človek sa chce a potrebuje deliť, a tak sa skôr či neskôr museli objaviť sociálne médiá.

Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, WeChat, Viber a mnoho ďalších vytvárajú nový „digitálny kontinent“ (o ktorom hovoril emeritný sv. otec Benedikt XVI. v posolstve k 44. svetovému dňu komunikačných prostriedkov), na ktorom dnes žije určitú časť dňa množstvo ľudí. Je to pre nás kresťanov nové misijné územie. A ako každá iná misia aj toto územie potrebuje rozlišovanie – akým spôsobom byť prítomný, aby moja prítomnosť bola dobrou. 

Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie... (Rim 14,19)

Témou nášho európskeho stretnutia junioriek (sestier v dočasných rehoľných sľuboch) boli „Médiá a pastorácia povolaní“. Tentokrát sme sa stretli v Racibórzi v Poľsku – zastúpenie mala nemecká provincia (dve juniorky, z toho jedna pôvodom z  Paraguaja na apoštolskej skúsenosti), poľská provincia (osem junioriek), ukrajinská régia (jedna), rakúska provincia (jedna) a slovenská provincia (štyri – sr. Janka, sr. Miriam, sr. Lenka Františka a sr. Miroslava Mária). Spolu s našimi juniormajsterkami nás bolo devätnásť.

Počas týchto šiestich dní sme sa dozvedeli mnoho. Hovorili sme napríklad o vplyve technológii na vývin človeka, na jeho uvažovanie – že v dnešnom vzdelávaní sa pre množstvo a charakter informácii môže strácať štruktúra. Že síce dostaneme „kamene mozaiky“ znalosti, ale už nie je isté, či tieto kamene napokon vytvoria ucelený obraz. Počuli sme, že pre dnešnú mladú generáciu je osobná autorita významnejšia ako autorita inštitúcie a tak je na nás, ako bude vnímaná inštitúcia, ktorú zastupujeme. Že by nám nemala ujsť príležitosť byť prítomnými na sociálnych sieťach – na tomto novom kontinente – a ako je pre túto našu prítomnosť dôležitá modlitba.

Dnes už nemusíme čakať, aby k nám prišla televízia či rádio – sami môžeme byť tvorcami a šíriteľmi obsahu. Čo potrebujeme je nápad a viera. A čo sa týka technických detailov – v prípade potreby môžeme poprosiť o pomoc ľudí okolo nás. 

Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečo má: dar chválospevu, náuky, zjavenia, jazykov, vysvetľovania; všetko nech je na budovanie. (1 Kor 14,26)

Obohacujúce bolo tiež naše delenie sa o aktivitách v jednotlivých provinciách – pre inšpiráciu a povzbudenie. V rámci témy sme si tiež vyskúšali urobiť rozhovor či natočiť krátke video. V meste Opole sme navštívili rádio a miestnu televíziu. V rádiu sme z ničoho nič boli chvíľu aj v éteri. Nacvičili sme tiež tanec a jednoduchú pantomímu a na námestí v Opole sme urobili „Sisters Mob“ – to asi treba skôr vidieť ako čítať, tak prikladáme linky:    

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. (1 Kor 10,31)

https://www.facebook.com/tvpopole/videos/1930138103674056/UzpfSTEwMDAwNDU3MDIxOTI5NDoxMDUwNzMwNTc1MDg5Mjcz/

https://www.facebook.com/MiastoOpole/videos/2005421759489276/UzpfSTEwMDAwNDU3MDIxOTI5NDoxMDUxMjY1ODI1MDM1NzQ4/

http://opole.naszemiasto.pl/artykul/sisters-mob-siostry-zakonne-tanczyly-na-opolskim-rynku,4752653,artwid,t,id,tm.html?utm_source=facebook&utm_medium=opoleNM&utm_campaign=siostry

https://opole.gosc.pl/doc/4926034.Zakonnice-sa-radosne-i-szczesliwe

Ľudia sa zastavovali, rozprávali a nakoniec sa aj do tanca pridali. Bolo pekné vidieť ich otvorenosť, radosť, spontánnosť.   

Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. (1 Sol 5,11)

Najvzácnejší však pre nás bol spoločný čas, ktorý sme mohli prežiť – ten mimo digitálneho kontinentu. Byť spolu ako mladé sestry, deliť sa s našimi životmi, prežívať spoločne radosť z povolania.

Pekné bolo tiež navštíviť staršie sestry v provinciálnom dome a tiež sestry komunity, ktorým ďakujeme za prijatie, láskavosť a starostlivosť.  

            Sme veľmi vďačné za prežitý čas. 

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. (Kol 3, 14-15)

 Miroslava Mária SSpS


Fotografia