Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Čas rýchlo letí a moja medzinárodná probácia v USA sa blíži ku koncu. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý čas. Čas štúdií, ale aj hlboko prežitý čas s Pánom. Čas padania a čas vstávania. Cesta hľadania a dozrievania určitých vecí, za ktoré som veľmi vďačná.

Počas roka, popri štúdiách sme sa aktívne zapájali do rôznych akcií organizovaných JPIC – predvianočné balenie potravín pre ľudí v núdzi, príprava tradičného mexického jedla – tamáles pre chudobných, pôstna zbierka pre chudobných.… Obohacujúcou skúsenosťou pre mňa boli spoločné modlitby rôzneho druhu náboženstva, kde som stretla veľa ľudí z rôznych častí sveta, rôzneho vierovyznania. Bez akéhokoľvek problému sme sa dokázali zjednotiť v modlitbe, čo bolo úžasné. Tam som stretla Fr. Rogera Schroedera SVD, ktorý prišiel ku mne a začal vymenovávať sestry a pátrov SVD zo Slovenska, ktorých pozná.

Vo voľnom čase som pátrala viac o našej sestre Karizime a dozvedela som sa o nej veľa zaujímavých informácií. Mala na starosti Misijné združenie Ducha Svätého, veľa cestovala, organizovala duchovné obnovy a bola veľmi obľúbená medzi ľuďmi. Niekoľko krát sa mi podarilo ísť na cintorín a pomodliť sa pri jej hrobe.

Zaujímavé tiež boli kultúrne dni – prezentácia krajiny, z ktorej pochádzame. Sestry sa veľmi zaujímali o pôsobenie rehoľníkov počas totality. Bolo dobré, že som mala so sebou knihu a DVD, ktoré natočila naša sr. Ivica, takže sestry si mohli lepšie predstaviť situáciu na Slovensku, za čo boli veľmi vďačné.

Na Veľký piatok sme sa zúčastnili krížovej cesty cez obrovské mesto Chicago - pochod za pokoj vo svete, do ktorej sa zapojilo obdivuhodné množstvo ľudí.

Z našej probanistickej skupiny sme vytvorili spevácky zbor probanistiek.  Ak je v komunite nejaká slávnosť,niekto slávi narodeniny, veľmi rýchlo nacvičíme  pieseň, prípadne zatancujeme tradičný tanec  danej krajiny, z ktorej sestra pochádza. Momentálne nacvičujeme našu záverečnú pieseň ako poďakovanie na ukončenie probácie.

Začiatkom júna sme cestovali do Arkansas a Mississippi, kde sme organizovali pre deti Letný Biblický tábor. Témou bolo – Spoločenstvo s Bohom, so stvorením, s rodinou, s priateľmi a s ostatnými. Tábora sa zúčastnilo veľké množstvo detí, rôzneho veku, rôznej národnosti. Medzi deťmi som sa opäť cítila ako v Afrike. Program bol pestrý, čo sa deťom sa veľmi páčilo.

 Najväčším a hlbokým zážitkom boli pre mňa 30 - dňové duchovné cvičenia. Nov  skúsenosť v nádhernom prostredí blízko jazera, kde som opäť objavila nesmiernu Božiu lásku. Boh sa ku mne sklonil a ja chcem s radostným srdcom odpovedať na Jeho lásku mojou láskou – mojím Ánom.

S radosťou Vám všetkým oznamujem, že sa navždy zasvätím Bohu zložením doživotných sľubov v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého 8. Septembra 2018 o 10:30 hod pri sv. omši v kaplnke provinciálneho domu v Northfield, USA.

Ďakujem Vám za všetku Vašu podporu, obety, modlitby, ktorými ste ma sprevádzali a stále sprevádzate na mojej ceste v nasledovaní Pána.

S láskou v modlitbách s Vami spojená                                      

                                                                                                              Sr. Viera, SSpS


Fotografia