Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Srdečne vás všetkých pozdravujeme zo Steylu – nášho materského domu. Prileteli sme minulý štvrtok. Let bol veľmi príjemný. Ani s batožinou sme nemali problémy – hovoríme to preto, že sme každá niesli v ruke Colombu (typický taliansky veľkonočný koláč) – darček pre steylské sestry – a dovolili nám ich všetky zobrať, iba tak na taliansky spôsob mávli rukou.

V Steyli nás sestry srdečne privítali. V prvý deň sme spoločne so sr. Hemmou z Rakúska, provinciálkou noviciátu, spoločne zhodnotili a modlitbou pri sarkofágu našich Matiek ukončili čas nášho spoločného noviciátu. Následne sa začala prvá časť nášho programu v Steyli – workshop o našej zakladajúcej generácii. V priebehu šiestich dní sme mali prednášky o našich svätých – so sestrami Mechtilde a Jacqueline a pátrom Ommerbornom. Sr. Jacqueline zdôrazňovala, že jediným spôsobom ako byť blízko našim Matkám je uvažovať nad tým, čo napísali, ako konali. Páter Ommerborn opisoval dorastanie sv. Jozefa Freinademetza v interkulturalite. Náš program tiež zahŕňal putovanie do rodných miest Otca Arnolda, Matky Márie a Matky Jozefy a do mariánskeho pútnickeho miesta Kevelaer, kde chodievali aj naši zakladatelia. Viackrát sme tiež v rámci programu navštívili dom SVD. S bratmi sme spoznávali dielo Otca Arnolda, slávili sv. omšu, sedeli ako jedna rodina – zhromaždená z rôznych kútov sveta – za spoločným stolom. Na tomto mieste si omnoho viac uvedomujeme vďačnosť Trojjedinému Bohu za našu Kongregáciu, za dielo Otca Arnolda, našich Matiek a všetkých tých, ktorí boli pred nami. Naše srdcia sú naplnené radosťou a vďačnosťou, že môžme – už takto na začiatku našej cesty – byť tu v Steyli. Drahé naše sestry, máme vás v srdci neustále so sebou. A prosíme vás o modlitbu počas duchovných cvičení, ktoré začíname.

S láskou a v modlitbe

novicky Veronika, Lenka, Mirka ... a k pozdravu sa pripája aj sr. Laura, ktorá nás týmto vzácnym časom sprevádza


 Fotografia