Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 11.03.2018 kláštor Ducha Svätého misijných sestier v Ivanke pri Nitre otvoril svoje dvere účastníkom kurzu Samuel.

Po privítaní účastníkov sme sa rozišli do skupiniek, v ktorých zdieľame svoje ťažkosti pri nachádzaní si času popri každodenných povinnostiach na meditácie, ale aj radosti z prehlbovania vzťahu s Kristom a z toho, ako ON mení naše životy i životy ľudí, s ktorými sa stretávame. Po krátkej prestávke na občerstvenie sme sa započúvali do témy tohto stretnutia -  „Oslepol som“ (o temnote, ktorá môže nastať pri nasledovaní Krista) a „Duch Svätý“ (ktorý je potom pomocou ako opäť správne vidieť). Nasledovalo zdieľanie v pléne a po krátkych organizačných pokynoch a plánovaní sme išli do kaplnky Márie Magdalény, kde sme adorovali živého Krista prítomného v Eucharistii.

Kurz Samuel pochádza z Talianska z Milána a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v rokoch 1989 a 1990. Sám kardinál uvádza: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Na Slovensku začal tento kurz v Nitrianskej diecéze v októbri 2017 a bude trvať do júna 2018. Je určený mladým (slobodným) ľuďom od 17 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie.  Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu (9 stretnutí každú druhú nedeľu v mesiaci od 14.30 hod. do 18.30 hod., spoločná púť a exercície). Kurz Samuel rozbehli tímy pre pastoráciu povolaní aj v Bratislave, Spišskej diecéze a Banskobystrickej diecéze. Viac o kurze Samuel sa môžete dozvedieť na adrese: http://www.kurzsamuel.sk/

Modlime sa za mladých ľudí, ktorí vo svetle Božieho slova hľadajú svoje životné povolanie, aby mali odvahu vykročiť na cestu, na ktorú ich pozve Pán – či už to je manželstvo, kňazstvo, zasvätený život alebo život v bezmanželskom stave.

                                                                                                                      Sr. Jana E., SSpS


Fotografia