Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

22. októbra, na Misijnú nedeľu, splnil Boh moju veľkú túžbu. Opäť zopakoval svoje verné a láskavé „áno“ pre môj život i dar môjho povolania.  Ba čo viac, vyslovil „áno“ srdcu, ktoré pozná iba On sám. Som šťastná!

Zložila som Bohu doživotné sľuby v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého; v spoločenstve sestier, s ktorými chcem spoločne žiť svoje zasvätenie; s túžbou deliť sa so životom, ktorý sama dostávam.

Svätú omšu v kaplnke nášho kláštora v Ivanke pri Nitre celebroval páter Pavol Kruták, SVD. Keďže sme slávili Misijnú nedeľu, celá liturgia sa niesla v duchu poslania, ktoré bolo našej kongregácii zverené našim zakladateľom sv. Arnoldom: V sile Ducha Svätého nasledovať Krista, oslavovať Otca a prinášať ľuďom plnosť života (z Konštitúcií). Práve toto poslanie si po celom svete odovzdávajú sestry z generácie na generáciu, aby tak spoločnými silami, každá na svojom mieste, dali ľuďom možnosť zakúsiť nežnú a starostlivú lásku Boha.  A práve táto myšlienka sa kedysi hlboko dotkla aj môjho vnútra a stále ma vedie na ceste môjho rehoľno-misionárskeho povolania. Teraz však treba to slávnostné „áno“ rozmeniť na drobné a žiť ho v situáciách každodenného života. V najbližších týždňoch ma povedie k ľudom do Ruska, ktoré sa stalo mojim misijným určením. Veľmi sa teším. Vraciam sa tam po roku, ktorý som strávila intenzívnou prípravou na sľuby v USA.    

Moje milé spolusestry, moja rodina, priatelia a všetci, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom súčasťou mojej cesty. Ďakujem za všetku Vašu podporu, modlitby i starostlivosť. Ďakujem Bohu i Vám za nádhernú slávnosť a za všetku lásku a námahu, ktoré sa za ňou skrývajú. Prosím, sprevádzajte ma aj naďalej svojimi modlitbami, aby som dokázala žiť verne a pravdivo život, pre ktorý som sa rozhodla.    

S vďakou a radosťou Vaša                sr. Zuzana S.


Fotografia