Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

29. septembra sme cestovali  do Trstenej na  stretnutie s členmi Misijného združenia Ducha Svätého.

V sobotu sme začali program: sr. Lucia Slušná na začiatku povedala zamyslenie na tému: Viera v mojom osobnom živote, po ňom bola  osobná reflexia a zároveň podelenie o prežívaní viery vo svojich rodinách.

O 10.00 sme mali sv. omšu, ktorú celebroval  vdp. Branislav Kožuch. V homílii obrátil našu pozornosť na archanjelov a ich poslanie. Zároveň nás povzbudil k úcte k archanjelom a spolupráce s nimi pri upevnení osobného vzťahu s Bohom a prehĺbení v osobnej viere. Zúčastnených bolo okolo 40 žien z Trstenej, z Nižnej na Orave, z Ústia, zo Zákamenného a Zázrivej. Po sv. omši  sme sa posilnili obedom  v základnej škole, čo bolo tiež svedectvom pre pedagógov a deti školy. Po obede sme pokračovali osobnou reflexiou nad príbehom Bambus. Potom nasledovalo posedenie pri káve, delenie sa medzi sebou o tom, čo prežívame.

Sr. Viera  Klabníková sa podelila so svojou misijnou skúsenosťou v Južnej Afrike . Po krátkej prestávke sr. Sedis  Pakaenoni  hovorila o svojej misii na Slovensku  o svojom osobnom povolaní a o jej rodnej krajine -  Indonézii. Po prezentácii sme sa v kaplnke spoločne pomodlili korunku Božieho milosrdenstva.

 Ženy  prejavili vďačnosť za  stretnutie a zároveň sa prihlásili aj nové členky do MzDSv. Odovzdali pozdrav sr. Bohumíre, ktorá pred pár dňami oslávila svoje jubileum a spoločne si zaspomínali na časy, keď sr. Bohumíra zakladala spoločenstvá Ducha Svätého v jednotlivých dedinách.

Stretnutie sme ukončili v radostnom duchu a s plánmi na ďalšie stretnutie.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
016
012
013
014
015
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 016
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 •