Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

25. marec- Sviatok Zvestovania, bol pre mnohé európske provincie Misijných sestier význačným dňom, pretože po niekoľkoročnom zvažovaní, hľadaní Božej vôle a modlitbách sme sa rozhodli pre začiatok spoločnej formácie v noviciáte v Ríme.

 

Máriin súhlas dal Božiemu Slovu, plánu, konkrétnu podobu v Tele. Rozhodnutie a „áno“ štyroch postulantiek – Christiny z Rakúska, Edity z Ukrajiny a Martiny a Jany zo Slovenska dali možnosť začať tento spoločný európsky projekt v Ríme, v dome generalátu našich sestier práve na sviatok Zvestovania. Postulantky pricestovali do Ríma už dva týždne pred začatím, aby sa mohli aklimatizovať a pripraviť na začiatok spoločnej formácie. 

Keďže mi bola zverená zodpovednosť za formáciu, duchovné vedenie a rast týchto našich mladých sestier obraciam sa s prosbou o modlitby a požehnania. Veľmi to budeme potrebovať. Chceme sa s vami deliť o naše radosti, duchovné skúsenosti a zážitky, a zároveň aj ubezpečiť, že ste s nami na všetkých posvätných miestach Ríma, ale aj našich sŕdc. Pamätáme na všetky naše sestry, naše rodiny, členov Misijného združenia Ducha Svätého a priateľov.

Mnoho srdečných, slnečných pozdravov, mnoho milosti do svätopôstnych dní a múdrosti a rozvahy pri všetkých dôležitých rozhodnutiach Vám zasielajú

Sr. Laura, SSpS a novicky Martina a Jana, Edita a Christina