Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sr. Prasedes Pakaenoni z Indonézie a ja, novicka Jana Smutná zo Slovenska, sa venujeme rómskym deťom a mládeži v Krížovej Vsi.

 

Rómska populácia tu tvorí väčšinu dediny. Sr. Prasedes sem chodí už vyše roka. Momentálne prichádza až po svojej práci dva krát v týždni poobede. Ja som tu nová. Prišla som do komunity v Kežmarku tento rok v apríli. V Krížovej Vsi som začala svoju prax, ktorú skončím v septembri. Aktivity, do ktorých som začlenená prebiehajú od pondelka do piatku.

 A ako vyzerá náš spoločný apoštolát?

Najskôr sa autobusom dovezieme z Kežmarku do dediny Krížová Ves, čo nám trvá približne polhodinku. Potom peši zídeme až do osady. Už po ceste nás ľudia vítajú úsmevmi, pozdravmi a malé deti utekajú, kričia naše mená a na privítanie nás poriadne vyobjímajú a nešetria ani bozkami. J Naše kroky potom spolu s deťmi vedú do tzv. Centra. Ide o rómske Duchovno-spoločenské stredisko, ktoré bolo vybudované priamo v osade v roku 2007. V tejto budove tiež nájdete súkromnú školu pre chlapcov a dievčatá, ktorí sa chcú naučiť nejakému remeslu ako je napríklad výroba drevených varešiek či krajčírstvo.

Sr. Prasedes a ja sme začlenené do väčšieho tímu rómskych i slovenských animátorov a pedagógov, ktorí pracujú v tomto Centre. Naša práca je veľmi pestrá. Pracujeme s deťmi a mladými všetkých vekových kategórii – od malých detí v predškolskom veku až po mladých do 18 rokov. Naše aktivity sú rôzne.

Ja sa pripájam tri krát v týždni k dvom mladým rómskym animátorom Tiborovi a Janke. V čase od 10h30 do 12h00 sa venujeme deťom v predškolskom veku. Niekedy nám pomáha aj sociálny pracovník a psychoterapeut Richard. Každý deň máme okolo 20 detí vo veku 3 až 6 rokov. Na začiatku nášho stretnutia sa spolu pomodlíme krátku detskú modlitbu k anjelovi strážnemu. Potom s deťmi spievame rôzne kresťanské či iné detské piesne s ukazovačkami. Teraz sme začali deti učiť aj jednoduché anglicko-slovenské piesne ako napríklad One, two, three, včelička je bee J od Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Na moje prekvapenie, deti sa učia veľmi rýchlo. Hudba, ako i tanec sú jednoducho v ich krvi. Okrem piesní si tiež každý deň niečo pekné vyrobíme, nakreslíme či vymaľujeme, alebo sa hráme nejaké hry. Snažíme sa, aby si deti postupne zvykli na určitý poriadok a pravidlá správania. Po aktivite s malými deťmi nasleduje ping-pong pre mladých do 18 rokov.

Dva krát v týždni Sr. Prasedes a ja pomáhame viesť slovenským animátorkám Ľubke a Marte „stretká“ s mladšími dievčatami a chlapcami do 15 rokov. Stretká opäť začíname modlitbou či duchovnou piesňou. Okrem rôznych aktivít a hier, ktoré pre deti pripravujeme, sa ich snažíme viesť aj duchovne. Niekedy je to cez obyčajný rozhovor s nimi počas aktivít, inokedy prostredníctvom krátkej interaktívnej katechézy.

Obidve máme našu prácu veľmi radi. Deti a mladí sú pre nás veľkým pokladom. Prinášajú nám radosť a lásku a my samé sa veľa pri nich učíme. Sme vďačné, že tu môžeme byť s nimi a dať im tiež kúsok zo seba.

 Jana Smutná a sr. Prasedes Pakaenon