Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Slávnosť nielen pre prvo prijímajúce deti, rodičov, krstných a starých rodičov, ale pre celú farnosť. Tretiaci prvýkrát predstúpia pred oltár a "hostia", ktorú doteraz prijímali starší žiaci a dospelí, sa stane aj ich duchovným pokrmom.

Na hodinách náboženstva sa starostlivo so sestrou Pavlou pripravujú na slávnostnú chvíľu. Prvé stretnutie detí s rodičmi a kňazom prebehne po Veľkej noci, potom každý piatok po svätej omši so sestričkou. Deťom vysvetlí, ako sa majú dôstojne správať v kostole, ukáže im miesto uloženia Oltárnej sviatosti, pomenuje hlavný oltár, vedľajšie oltáre, obetný stôl, predstaví im spovednicu...Počas všetkých stretnutí cítiť priateľskú atmosféru, deti sa pýtajú, čo ich zaujíma, do rozhovorov sa zapájajú aj rodičia. Sestrička sa snaží, aby sa slávnostná udalosť čo najlepšie zapísala do srdiečka detí. Ručne zhotovený anjel, okolo neho mená prvo prijímajúcich detí je umiestnený na bočný oltár.

V sobotu, pred prvým svätým prijímaním sestrička prichádza do kostola za deťmi, aby ich povzbudila, ale aj ukľudnila pred prvou spoveďou. Záleží jej na tom, aby deti čo najlepšie prežili slávenie svätej omše. Organistku presvedčí, že dievčence zaspievajú žalm. Zvládnu to?...Ťažký text žalmu, tréma ....Sestra Pavla im verí, cítia jej podporu, povzbudenie. Pripomína mi to pieseň „Daj starosť na Pána a on sa postará...“

Deň slávnosti je tu. Deti vznešene z fary kráčajú za kňazom, pred Obetným stolom dôstojne pokľaknú. Za doprovodu organu spievajú nacvičené úvodné piesne. Zaznejú prvé verše žalmu. Veriaci spozornejú...nie, spev sa nerozlieha po kostole z chóru, ale od ambonu, odkiaľ dievčatám sotva trčia hlavičky. Krásny spev, zimomriavky behajú po tele....dievčatá to zvládli.

Zamýšľam sa nad obetnými darmi. Každý jeden dar je podávaný deťmi kňazovi s vysvetlením. Aj z obyčajných kameňov sa stávajú vznešené kamene, z poľných kvetov najkrajšia kytica...Samotný priebeh svätého prijímania prebehne dôstojne. Záverom ešte poďakovanie všetkých, ktorí sa pričinili o slávnostný priebeh. Veriaci si odnášajú hlboký zážitok.

O slávnosti sa hovorí v obchode, na ulici...Všetci sme vďační sestričke za prípravu. Veríme, že budú vypočuté prosby a naša farnosť sa zase stane „ živou „ farnosťou.

Sestra Pavla, úprimné Pán Boh zaplať aj za povzbudenie ostatných veriacich.

J.Novosadová, Rišňovce