Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na potulkách v Nitre s prorokom Eliášom. Väčší počet výskytu rehoľných sestier na 1m² bolo možné pozorovať v Nitre v dňoch 17. - 19. apríla 2015. V tom čase sa v nitrianskom seminári konalo 4. stretnutie junioriek (sestier, ktoré nemajú ešte večné sľuby).

 Prítomných bolo 72 sestier, z toho 56 junioriek a 16 formátoriek z 18 rehoľných spoločenstiev z celého Slovenska. Teologicko-sprirituálna komisia pri KVPŽR, ktorá bola organizátorom tohto víkendu, vybrala za ústrednú postavu proroka Eliáša. Prednášateľom témy: „Prorok Eliáš, muž modlitby a činu“ bol jezuita prof. Peter Dubovský, dekan Pápežského biblického inštitútu v Ríme, ktorý si ako podklad zobral tri kapitoly z Prvej knihy kráľov (17 – 19).

V zamysleniach nám páter Peter predstavil proroka Eliáša ako človeka, ktorý sa učil načúvať Bohu, zažil skúsenosť odkázanosti na Boha, keď mu krkavce nosili jedlo a  stal sa Božím mužom, keď v modlitbe bojoval za vzkriesenie mládenca vdovy zo Sarepty. Podobne ako on, aj nás vyzval k hlbokej konverzii, čo znamená načúvať Bohu, počúvať ho cez iných   a spoliehaniu sa na Božiu silu. Toto naše rozhodnutie pre Boha nutne prináša problém. Rehoľný život nie je autentický, ak neprídu protivenstvá. Tie Eliášove boli v podobe stretnutia s kráľom Achabom a baálovými prorokmi na hore Karmel. Tu obhájil kult pravého Boha, keď Boh odpovedal v podobe ohňa. Po tomto úspechu prorok uteká na púšť, kde sa Boh stará o jeho jedlo a pitie, a takto posilnený putuje k vrchu Horeb. Tu zacíti Božiu prítomnosť v podobe jemného vánku. Náš život nie je o víťazstve a prehrách, o sklamaniach a úspechov, o počte členov v rehoľnej rodine, ale podstatou je to, čo sa udeje medzi mnou a Bohom na mojej osobnej hore Horeb. A či ohnivko viery v Boha odovzdám ďalej, ako to urobil aj prorok Eliáš.

Počas stretnutia sme sa s myšlienkami, ktoré sa nás dotkli, zdieľali v malých skupinkách, ktoré pozostávali zo 6 – 8 členov. Bol pre nás vytvorený dostatočný čas na modlitbu, ale i na prechádzku, uvoľnenie v podobe floorbalu, kalčeta, stolného tenisu. Naša vďaka patrí Bohu, pátrovi i sestrám, ktoré zorganizovali toto vydarené stretnutie.

Na záver zopár myšlienok junioriek:

„ Zo zdieľania ma pozitívne prekvapilo to, ako dozrievame, keď porovnám naše stretávanie ešte z noviciátu. Tiež ma z prednášky oslovilo, ako dokázala vdova uprednostniť cudzinca pred vlastným dieťaťom, lebo to spoznala ako Božiu vôľu. A keď bojuješ za Božie veci, máš očakávať problémy. A do tretice: nie sú podstatné úspechy a neúspechy, ale to, čo zažiješ s Bohom. Dobré bolo vidieť sestry po dlhšom čase, voľnejší program.“

„Bol veľmi dobrý program. Čas na modlitbu i voľný večer.“

„Oslovil ma náš prednášajúci páter Peter Dubovský, na ktorom bola viditeľná radosť, spontánnosť a určitá blízkosť, ktorú bolo  neho cítiť. Páčilo sa mi, ako dokázal vo svojom živote spojiť odbornosť v tematike Písma a  činnosť so skautmi. Bolo viditeľné, že zostal v realite života a nielen v knihách.“

 Katarína Junasová, SSpS