Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Medzinárodný deň Rómov si pripomíname 8. apríla.

Na Orechovom dvore v Nitre tento deň slávili 15.4.2015. Keďže bolo potrebné uvariť guláš pre 200 ľudí vo veľkom kotle, moje spolusestry ma pozvali ako kuchárku. Bol pekný slnečný deň, všade bolo veľa detí. Vôňa guláša sa šírili po celom okolí. Všetci sa prichádzali pozerať, ako sa guláš varí a niektorí pýtali aj recept. Počas varenia prebiehali súťaže pre malé i väčšie deti na rôznych stanovištiach. Súčasne piekli mamičky v materskom centre pagáče. Po skončení súťaží bol krátky kultúrny program, v ktorom predviedli deti svoje talenty ( spev, hra na hudobné nástroje, recitovanie). Na obed nebolo treba nikoho zvolávať. Po programe sa všetci hneď zhromaždili okolo gulášu a nezostal jediný človek, ktorému by sa nebolo bývalo ušlo. Po obede sa konal futbalový turnaj o putovný pohár sr. Majky Futejovej, FMA. Víťazné družstvá dostali medaily a prvé bolo odmenené futbalovou loptou a pohárom, ktorý je umiestnený v komunitnom centre. Na príprave celého programu sa podieľali terénni sociálni pracovníci, pracovníci komunitného centra, Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého a sestry saleziánky, ktoré spoločne pracujú na Orechovom dvore, pani učiteľky z MŠ a ZŠ z 1. ročníka Dolné Krškany, vysokoškolské študentky vykonávajúce si prax.

Bol to pre mňa obohacujúci a zaujímavý čas prežitý s rómskou komunitou.

Sr. Vianneya,SSpS