Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V sérii príprav na naše 90. jubileum sa v ďalšej úvahe dozviete od sr. Stelly Márie Dolníkovej z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, čo pre ňu znamená sloboda. Je členkou kontemplatívnej rehole a hovorí: "Náš spôsob, ako prežívame slobodu ako Boží dar, je pre väčšinu ľudí nepochopiteľný a paradoxný. Kladú si otázky: Kto by dnes šiel slobodne a dobrovoľne za mreže? Prečo ste za mrežami? Vtedy im rada odpovedám: „Nuž, to závisí od uhla pohľadu. Z mojej perspektívy ste za mrežami vy. Človek dneška je zvyknutý považovať za centrum seba. Tu som ja, teda tu je „pred mrežami“. My sa pozeráme na Pána v Eucharistii, On je tým centrom, východiskovým bodom, od ktorého sa odvodzuje všetko ostatné. Nuž, ak sa na to pozrieme takto, tak my sme s Ním pred mrežami a vy...“ – a potom je zaujímavé debatovať o tom, na ktorej strane je viac slobody."

V čase pandémie sa nám ukazujú aj veľmi pekné skutočnosti: naše životy udržiavajú ľudia pracujúci mimo svetla reflektorov, na ktorých sa obyčajne zabúda. O ich obetavosti a starostlivosti sa nezvyklo hovoriť vo večerných správach. Svätý Otec František v apoštolskom liste Patris corde prirovnáva ich život k životu sv. Jozefa: „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“
Medzi týchto ľudí nenápadného života patria aj ošetrovateľky a opatrovateľky v zariadeniach pre seniorov – i v tom našom, ktorý nesie meno tohto veľkého patróna: Domov sv. Jozefa. Jednou z nich je pani Emília Hianíková, ktorá pochádza z Mojzesova, má dve deti a miluje vychádzky do prírody a turistiku.

V sérii príprav na naše 90. jubileum sa v ďalšej úvahe dozviete od manželov Čaučíkovcov, čo chcú, aby deti objavovali v spoločenstvách, čo znamená Dobrá novina pre mladých a ešte omnoho viac. 

Sme v čase lockdownu. Aj tento diel bude preto špeciálny. Tretie zamyslenie našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS je na tému Nádej. Môžete v ňom nájsť slová MUDr. Dany Laukovej, PhD.: 

Dnes je 22. v mesiaci. A čo to pre nás znamená? Je tu druhý diel našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS. Tento diel nesie názov Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium s odvahou.

Dnes začína 9-mesačný projekt prípravy a duchovnej obnovy na naše blížiace sa 90. jubileum v roku 2021. Projekt má názov Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium. Pozývame Vás sledovať vždy 22.dňa v mesiaci krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chceme podeliť s naším príbehom. Prvá časť nesie názov Choďte a ohlasujte s NADŠENÍM. 

Budúci rok oslávime 90 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. 22. novembra štartujeme 9-mesačný projekt prípravy na toto jubileum. Pozývame Vás sledovať vždy 22. dňa v mesiaci krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chceme podeliť so svojím príbehom. Začíname zajtra!