Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Ďakujeme, že ste spolu s nami čítali deväť úvah na rozdielne témy. Veríme, že ste v nich našli obohatenie a inšpiráciu pre svoj duchovný rast a pre schopnosť milovať Pána, seba a ľudí v šedej každodennosti. 

Prinášame vám tentoraz odpoveď na otázku "Prečo sa oplatí vytrvať?", ktorú sme položili viacerým respondentom.

Prečítajte si naše ďalšie zamyslenie ako prípravu na blížiace sa 90. jubileu Misijných sestier na Slovensku.

Mladí ľudia už zväčša zanechali detskú vieru a začínajú sami hľadať Boha. Sú veľmi vnímaví na rovesníkov a potrebujú zapadnúť, zároveň však overujú autentickosť životov ľudí, ktorí ich obklopujú. Sú slobodnejší ako generácie pred nimi, majú množstvo možností; zároveň na nich niekedy dolieha „bremeno“ slobody. Mladí sú ochotní viac bojovať za to, v čo veria. V starších potrebujú vzory a inšpiráciu.


Lea Šomšáková pochádza z Hôrky. Je druháčkou na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Hrá na gitare v orchestri ZUŠ a vo farskom zbore. Má rada matematiku, fyziku, chémiu, hokej a pečenie. Chce sa stať lekárkou. Má sedemnásť rokov.

"Viera každého človeka je iná. Niekto verí viac, niekto menej, niekto iba vtedy, keď je zle, niekto celý život. Ale aj krátka úprimná modlitba zaneprázdneného človeka prednesená s veľkou vierou môže byť omnoho viac ako 5 premodlených ružencov z nudy alebo zo zvyku."   

Sestra Terezka Lengyelová, SSpS oslávila 13.mája  svoje 90. narodeniny. Dožila sa teda  toľkých rokov, koľko je naša kongregácia prítomná na Slovensku. 

Sestra Terezka pokračuje vo svojej misii modlitbou a obetou, v pokore prijímajúc pomoc druhých. Zaujíma sa o život sestier. Vie, kde ktorá sestra pôsobí a čomu sa venuje. Je vďačná a nesťažuje sa. A stále vie osviežiť dušu druhého svojím zmyslom pre humor. „Pripomína mi to, že ako dieťa, keď ho prebalia a dajú mu bábiku, aj ja som ako decko,“ hovorí. „Prebalia ma a ruženec mi dajú ako bábiku,“ a usmeje sa.

Sestra Terezka je vďačná Bohu, že život prežila v posväcujúcej milosti. Na otázku, čo je v živote dôležité, sestra Terezka odpovedá: „Žiť podľa Desatora a chrániť sa hriechu.“  

V sérii príprav na naše 90. jubileum sa v ďalšej úvahe dozviete od sr. Stelly Márie Dolníkovej z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, čo pre ňu znamená sloboda. Je členkou kontemplatívnej rehole a hovorí: "Náš spôsob, ako prežívame slobodu ako Boží dar, je pre väčšinu ľudí nepochopiteľný a paradoxný. Kladú si otázky: Kto by dnes šiel slobodne a dobrovoľne za mreže? Prečo ste za mrežami? Vtedy im rada odpovedám: „Nuž, to závisí od uhla pohľadu. Z mojej perspektívy ste za mrežami vy. Človek dneška je zvyknutý považovať za centrum seba. Tu som ja, teda tu je „pred mrežami“. My sa pozeráme na Pána v Eucharistii, On je tým centrom, východiskovým bodom, od ktorého sa odvodzuje všetko ostatné. Nuž, ak sa na to pozrieme takto, tak my sme s Ním pred mrežami a vy...“ – a potom je zaujímavé debatovať o tom, na ktorej strane je viac slobody."

V čase pandémie sa nám ukazujú aj veľmi pekné skutočnosti: naše životy udržiavajú ľudia pracujúci mimo svetla reflektorov, na ktorých sa obyčajne zabúda. O ich obetavosti a starostlivosti sa nezvyklo hovoriť vo večerných správach. Svätý Otec František v apoštolskom liste Patris corde prirovnáva ich život k životu sv. Jozefa: „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“
Medzi týchto ľudí nenápadného života patria aj ošetrovateľky a opatrovateľky v zariadeniach pre seniorov – i v tom našom, ktorý nesie meno tohto veľkého patróna: Domov sv. Jozefa. Jednou z nich je pani Emília Hianíková, ktorá pochádza z Mojzesova, má dve deti a miluje vychádzky do prírody a turistiku.

V sérii príprav na naše 90. jubileum sa v ďalšej úvahe dozviete od manželov Čaučíkovcov, čo chcú, aby deti objavovali v spoločenstvách, čo znamená Dobrá novina pre mladých a ešte omnoho viac. 

Sme v čase lockdownu. Aj tento diel bude preto špeciálny. Tretie zamyslenie našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS je na tému Nádej. Môžete v ňom nájsť slová MUDr. Dany Laukovej, PhD.: 

Dnes je 22. v mesiaci. A čo to pre nás znamená? Je tu druhý diel našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS. Tento diel nesie názov Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium s odvahou.

Dnes začína 9-mesačný projekt prípravy a duchovnej obnovy na naše blížiace sa 90. jubileum v roku 2021. Projekt má názov Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium. Pozývame Vás sledovať vždy 22.dňa v mesiaci krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chceme podeliť s naším príbehom. Prvá časť nesie názov Choďte a ohlasujte s NADŠENÍM. 

Budúci rok oslávime 90 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. 22. novembra štartujeme 9-mesačný projekt prípravy na toto jubileum. Pozývame Vás sledovať vždy 22. dňa v mesiaci krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chceme podeliť so svojím príbehom. Začíname zajtra!