Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Od novonarodeného Ježiša Vám z celého srdca prajem a vyprosujem plnosť Jeho požehnania, vzájomnej lásky a radostnej služby.  Vďaka za Vaše modlitby, ktorými nás sprevádzate.

„Hľa, služobnica Pána.“ To sú slová, ktoré povedala Panna Mária anjelovi Gabrielovi pri zvestovaní, že sa stane Matkou Božieho Syna.

Tretí adventný víkend sestry Mária Magdaléna a sestra Lucia strávili na Spiši, kde navštívili spoločenstvá Misijného združenia Ducha Svätého.

Deti zo Základnej školy v Ivanke pri Nitre potešili vo štvrtok 19. decembra svojím vianočným programom obyvateľov Domova svätého Jozefa a sestry v Kláštore Ducha Svätého.

Materské a Komunitné centrum na Orechovom dvore pripravilo vianočné vystúpenie  detí a dospelých. Rehoľné sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého spolu so sociálnymi pracovníkmi sa v tejto lokalite v Nitre venujú prevažne rómskemu obyvateľstvu.

Boh vtelenia žije v rodine, v spoločenstve. Preto každý, kto zdieľa svoju existenciu v rodine a komunite, prežíva Boha a samotný život Boha prúdi cez ňu a v komunite. Tento rok v rámci roka Spoločenstvo v rámci Kongregácie sa modlíme vianočnú novénu za naše komunity a kongregáciu. 

Pobožnosť Svätá rodina hľadá prístrešie je rozšírená aj medzi rodinami v Ivanke pri Nitre. Misijné sestry uchovávali po celý rok obraz putujúcej Svätej rodiny v kláštore, preto bol rad na nich, aby túto pobožnosť tento rok začali oni. K vopred dohodnutej rodine sestry mali večer 15. decembra zaklopať na dvere.

Akademický spevácky zbor PF UKF v Nitre uviedol dňa 14. decembra svoj adventno – vianočný koncert sestrám Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, klientom Domova Svätého Jozefa a návštevníkom provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Mesiac december je milým mesiacom pre deti, pretože slávia sviatok svätého Mikuláša,  pre dospelých, ktorí prežívajú  jedinečnú atmosféru rorátov, ako aj pre Misijné sestry služobnice Ducha Svätého.

V tento predvečer slávime 130. narodeniny našej Kongregácie. Zo skromných začiatkov môžeme dnes vzdať Bohu chválu za takmer 3 000 sestier 50 národností s prítomnosťou v päťdesiatich krajinách v 45 provinciách/régiách a komunity na Generaláte v Ríme.

 Vianoce v Přerovskej galérii sa začali už pred adventom, a to 21. novembra 2019 otvorením vernisáže vianočnej výstavy s možnosťou zakúpiť si vystavované diela.

V mesiacoch september a október navštívil Misijný tím slovenskej provincie viaceré farnosti. Túžbou sestry Prasedes Pakaenoni, sestry Zuzany Civániovej a sestry Lucie Slušnej, ako členiek Misijného tímu, bolo svedčiť o tom, že Ježišova misia je záležitosťou srdca každého misionára.

Rozlúčka s milovaným človekom je prejavom vzájomnej lásky a podpory a udelením požehnania na jej cestu. 

To, čo sa tu žije od 20. oktobra, je história, ktorá sa bude čítať v knihách histórie v budúcnosti.

Sestra Jana Pavla, SSpS a sestra Jana, SSpS prijali pozvanie študentov z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a tiež veriacich z farnosti Petrovany. 

Na Orave, vo farnosti Podbiel, sa na misijnú nedeľu uskutočnil ďalší ročník akcie Misijný koláč, ktorej sa zúčastnili aj naše sestry Viera a Mária Magdaléna.

V Mimoriadnom misijnom mesiaci mohli zažiť žiaci na základnej škole ZŠ Komenského vo Svite niečo z misií.

Srdečne pozdravujem z Južnej Kórey a ďakujem za misijný pozdrav.

„Misijné poslanie sa nás osobne dotýka: ja som vždy misiou, ty si vždy misiou; každý pokrstený a pokrstená je misiou.

V modlitebnom a radostnom duchu sme prosili Pannu Máriu, prvú misionárku, ktorá darovala svetu Ježiša a vždy sa podieľala na šírení Jeho misie tu na zemi, aby orodovala za všetky národy sveta, vyprosovala pokoj v krajinách, kde vládnu vojny, hlad, násilie, prenasledovanie, nespravodlivosť a aby aj nám pomáhala v napĺňaní tej našej každodennej misie. 

O mediálne školenie je medzi rehoľníkmi naďalej záujem. Medzi 24 účastníkmi seminára ON LINE 6 boli zasvätení zo Slovenska a Českej republiky i diecézni kňazi.

Do jednej z nitrianskych základných škôl zavítala slovenská misionárka, ktorá pôsobila v Južnej Afrike.

V hesle Mimoriadneho misijného mesiaca Pokrstení a poslaní sa niesla aj slávnosť Misijnej nedele v Ivanke pri Nitre 20. októbra 2019.

 Čo sa týka mňa, čas mi beží neuveriteľne rýchlo. Až sa mi nechce veriť, že budúci rok prídem opäť na dovolenku.