Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Aj v tomto roku sme dostali znova možnosť zúčastniť sa Európskeho stretnutia junioriek, ktoré sa tento krát konalo v Krakove, v Poľsku. A my sme túto príležitosť s radosťou využili....

Misijné prázdniny je letný  tábor  pre mládež  od 14 - 20 rokov. Tento  projekt je spolufinancovaný z európskeho grantového programu Mládež v akcii a jeho úlohou je osloviť a inšpirovať mladých ľudí, aby v nich rástol misijný duch a nadšenie pre pomoc blížnym. Tento rok sa konajú dva turnusy - jeden v Levoči a druhý v Trenčíne pod vedením pátra Martina Madasseryho,SVD

Od štvrtku 1.5. do nedele 4.5.2014 prijalo pozvanie  13 SSpS sestier - medioriek,  na tzv. „predlžený víkend“ na stretnutie - duchovná obnova  spojená s výletom  na Morave, vo farnosti Veľké Karlovice, kde pôsobí slovenský verbista P. Rastislav Kršák .V pastoračnom centre sme mali svoje pevné miesto, z ktorého sme vychádzali do okolia a zvládli sme aj túru na Javorníček.   Dĺžka trasy bola primeraná veku a zdraviu.

25. marec- Sviatok Zvestovania, bol pre mnohé európske provincie Misijných sestier význačným dňom, pretože po niekoľkoročnom zvažovaní, hľadaní Božej vôle a modlitbách sme sa rozhodli pre začiatok spoločnej formácie v noviciáte v Ríme.