Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

25. marec- Sviatok Zvestovania, bol pre mnohé európske provincie Misijných sestier význačným dňom, pretože po niekoľkoročnom zvažovaní, hľadaní Božej vôle a modlitbách sme sa rozhodli pre začiatok spoločnej formácie v noviciáte v Ríme.