Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V Nedeľu Dobrého pastiera sa modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania. „Slová povolania“ – tak znie názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 57. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude Cirkev sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu, 3. mája. 

Drahí priatelia našej Misijnej kongregácie, ktorí ste ju v uplynulom roku podporili aj finančne, a to dvoma percentami Vašej dane z príjmu – touto cestou Vám chceme vyjadriť našu vďačnosť za Váš dar, ktorý tiež pomáha v pokračovaní v našej činnosti, či už v službe starým ľuďom v Zariadení pre seniorov alebo pri iných aktivitách evanjelizácie.

Pozývame Vás pozrieť si ďalšiu premiéru filmu zo série dokumentov s názvom Barbarstvo moci z dielne Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

 Počas Veľkého týždňa sme mali možnosť zažiť skúsenosť veľkonočnej židovskej večere, tzv. Seder.  Sme vďačné za Vašu podporu a modlitby za náš ENE ( anglicky hovoriaci noviciát v Európe). Prajeme Vám pokoj a hlboké stretnutie so zmŕtvychvstalým Ježišom.

Sestry Elvini, Magdaléna, Aurélia zo Slovenska, Jeanne a Ivaniho slávili Veľký týždeň vo farnosti svätého Izidora de Alta Alegra v diecéze Roraima. „Pri tejto oslave spomíname s veľkou láskou na vás, chýbajú nám ľudia z farnosti a keď vidíme ich prázdne sedadlá, pamätáme si miesto, kde každý človek sedí. Jedného dňa sa s Božou milosťou vrátime, aby sme spoločne oslávili našu vieru v Boha, ktorý nás hlboko miluje a povzbudzuje nás, aby sme zachovali náš život a životy iných.“

Vo veľkonočnom posolstve generálna radkyňa sr. Miriam Altenhofen SSpS hovorí: "Kameň je odvalený! Hrob je prázdny. Kríž sa stáva symbolom našej spásy a prázdny hrob sa stáva symbolom radikálneho nového začiatku. Keď si myslíte, že je to koniec, je to len začiatok niečoho nového. Mária Magdaléna a apoštoli zažili a sú svedkami, že Ježiš vstal, Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Hallelujah!Je to sila silnejšia ako každé zlo, každý vírus, násilie a smrť! Je to Božia láska - a táto láska je vyliata aj do našich sŕdc skrze Ducha Svätého."

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Dokument BARBARSTVO MOCI (00), ktorého autorkou je sr. Ivica Kúšiková, SSpS, približuje osudy rehoľníkov a ich prežívanie týchto udalostí, ako i snahu štátu vysporiadať sa s „nepriateľom“.

Zostávam doma, Pane, a uvedomujem si, že si ma to tiež naučil, keď si v poslušnosti Otcovi žil tridsať rokov v dome v Nazarete v očakávaní svojho veľkého poslania.

Len donedávna, do septembra 2019, bola v maďarskom mestečku Mélykút komunita Misijných sestier, kde sestry popri inom učili na Katolíckej základnej škole svätého Tomáša náboženstvo. Aj keď sme tu naše pôsobenie ukončili,  spolu so sestrou Klárou Vörös sme prijali možnosť pomôcť v dňoch 9. – 10. marca 2020 pri uskutočnení pôstnej obnovy pre žiakov.

Skupina Misijných sestier služobníc Ducha Svätého na generaláte našla ďalšiu činnosť, pri ktorej využijúc svoje ruky robia niečo spoločné a sú pritom užitočné. Sestry sa dali na šitie rúšok.  

S potešením vám oznamujem, že sme všetci tu, v Ríme, v poriadku. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dodržiavali pravidlá a rady vlády, aby sme znížili šírenie vírusu. Zároveň sa modlíme za ochranu, uzdravenie a útechu pre ľudí, ktorí sú najviac postihnutí.

Uvedomujúc si aktuálnu situáciu dnešnej doby sme ako reakciu na potreby časov založili nový účet Misijných sestier na Instagrame. Sledujte nás. 

Po roku kanonického noviciátu v Ríme som prišla na Slovensko, kde som absolvovala svoju šesťmesačnú apoštolskú prax v komunite provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

 Milé spolusestry, rodina a priatelia! Srdečne Vás všetkých pozdravujem z mojej misie v Zambii.

Počas víkendu 7. – 9. februára 2020 sa uskutočnilo tretie stretnutie internoviciátu v Dolnom Smokovci.

V deň, keď si Cirkev pripomína Svetový deň chorých prijali klienti Domova svätého Jozefa a chorobou skúšané sestry sviatosť pomazania chorých.

Radosť nie je závislá od veku, je dynamizmom, ktorý dáva život  a nádej. V provinciálnom dome Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa 7.- 9. februára uskutočnil formačný víkend sestier v doživotných sľuboch.

Deň zasvätených oslávili Misijné sestry služobnice Ducha svätého aj svojou účasťou na stretnutiach s otcami biskupmi vo viacerých diecézach.

 Po dlhšom čase sa nám opäť podarilo stretnúť. Bolo náročné nájsť si spoločný čas, pretože v junioráte je každá sestra vyťažená.

Kde bolo, tam bolo... v kláštore provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre bol v nedeľu 26. januára fašiangový karneval.

Naša bratislavská komunita svätého Arnolda oslávila sviatok a patrocínium našej kaplnky spolu so susedskými komunitami, sestrami Vykupiteľkami a Milosrdnými bratmi. Po prezentácii o živote svätého Arnolda a slávnostnými vešperami sme slávili Eucharistiu, ktorú celebroval páter Richard, prior Milosrdných bratov.

Oslava sviatku svätého Arnolda Janssena bola pre régiu Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Bolívii zvlášť výnimočná. V diecéze Oruro otvorili sestry novú trojčlennú komunitu, ktorá nesie práve meno zakladateľa troch misijných kongregácií.

Tak ako je to v našich končinách zvykom, 6. január sme prežili spolu všetky tri rehoľné spoločenstvá – komunita Misijných sestier, sestier Vykupiteliek a Milosrdných bratov  na Námestí SNP v Bratislave. Teda nie na námestí, lebo nešlo o žiaden pochod či zhromaždenie, ale predsa sme sa „nachodili“ po našich komunitách a celej celučičkej nemocnici Milosrdných bratov.

Chceli by ste vedieť, ako oslavujú rehoľné sestry meniny? Nemyslite si, že je to nejaká nudná kláštorná „párty“. Poviem vám, je to poriadna sranda...