Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Počas mesiaca október Vám prezentujeme naše misionárky vo svete a ich apoštoláty s krátkou myšlienkou.